Nooit uitgepraat

Frank van Wijck
Frank van Wijck is medisch journalist en houdt als freelancer op maandag, woensdag en vrijdag een weblog bij op de website van Arts en Auto. Lees alle artikelen van Frank van Wijck

Tijdens het symposium Care4Pharmacy hield apotheker Sonja Keizers van Pillen en Praten een pleidooi voor innovatieruimte in de openbare farmacie. Haar hele lezing is hieronder, of via farmaactueel terug te kijken. Beheerder Berry van Schaik belooft kijkers een verrassend einde.

Terecht, want aan het einde van haar verhaal zegt Sonja dit: “Voor mij is het kunstje gedaan. Ik wilde kijken of er behoefte is aan farmaceutische zorg, ik denk dat ik heb bewezen dat dit er is. Ik wilde bestaansrecht voor mijn apotheek en die heb ik gevonden. En ik wilde wat nieuwe dingen bedenken, die heb ik kunnen doen. Dus ik ben eigenlijk na tien jaar heel tevreden en ik zou het ontzettend leuk vinden als een jonge apotheker hier denkt: nou wat jij kunt, dat kan ik beter. Of anders. Hoe de toekomst er ook uit gaat zien, de toekomst van de farmaceutische zorg ligt in jullie handen.”

Sonja Keizers gooit dus de handdoek in de ring, ze is uitgepraat. Maar haar gedachtegoed staat overeind. Met haar positionering nam zij het voortouw in wat inmiddels iedereen in de openbare farmacie als de toekomst van deze bedrijfstak beschouwt: de inhoud. Dit loopt ook als een rode draad door de interviewreeks die ik de laatste maanden voor Farma Magazine hield: iedereen in het vakgebied is het erover eens dat de toekomst van de openbare apotheek niet zit in de verstrekking van het doosje met het geneesmiddel, maar in het in het gesprek dat die verstrekking begeleidt.

4 Reacties Reageer zelf

 1. ANH Jansen
  Geplaatst op 12 maart 2015 om 13:55 | Permalink

  De handdoek in de ring gooien heeft toch een andere betekenis dan FvW ons wil doen geloven. Ook Sonja Keizers gooit de handdoek in de ring met de intentie die men er in het algemeen aan geeft: ze geeft het op. Praatjes vullen geen gaatjes.

  In haar praatje geeft ze netjes de opkomst en ondergang van Apotheek Pillen en Praten weer, met de toelichting en achtergronden erbij: het was te doen zolang verzekeraars 150 euro per gesprek of per begeleiding wilden betalen, het was leuk zolang er nog geen vrije tarieven waren voor materiaalkosten en zorgkosten, vrij onderhandelbaar. Zij geeft aan dat zij is verhuisd van groothandel, de verzekeraar is afgehaakt en zij is nu aangesloten bij Alliance (Walgreens) en moet zich beperken tot het aanvinken van overeengekomen contracten en modules; ook Alliance komt er niet door heen bij de verzekeraars.

  Het gaat dus niet uit. Ze moet verkopen en zelfs op een wijze die heel sterk overeenkomst vertoont met het te koop aanbieden op Marktplaats. nl

  Kernpunt is nu juist dat verzekeraars uitsluitend willen en wellicht van Overheidswege worden gedwongen om te betalen voor de distributie van de doosjes voor een zo laag mogelijke prijs.

  Extramurale openbare farmacie wordt gezien als de prijs van het doosje. Niets meer en als het kan nog minder.

  Op farmaactueel is nu ook een webcast te zien en te beluisteren van Laurens Schulpen uit Woerden en sinds kort New York.

  Totaal ander verhaal dan dat van Sonja Keizer; hij haalt Darwin erbij; wie zich het snelst en het best weet aan te passen aan een veranderende leefomgeving is de winnaar. Geen woord over vergoeding van zorg, geen woord over een toekomst bestaande uit een vergoeding voor gesprekken. Neen.

  Laurens Schulpen heeft het over de realiteit zoals die is en hij gooit de handdoek zeer zeker niet in de ring! Zie zijn visie op de toekomst! OTC, Superapotheken, Bereidingsapotheken.

  Na Woerden nu New York en daarna? Beijing? Tokio? The World?

  Praatjes vullen immers geen gaatjes! En zeker geen financiële.

 2. Hans Hof
  Geplaatst op 12 maart 2015 om 15:27 | Permalink

  u nog de overgang regelen van het huidige hybride verdienmodel (distributie/handel en dienstverlening) naar het monomodel van uitsluitend dienstverlening.
  Voor degenen die de schaapjes op het droge hebben, zal dat financieel opgevangen kunnen worden.
  Anderen ontmoeten problemen die (deels) niet op eigen kracht zijn op te lossen. Zelfs apotheekfiliaalbedrijven gooien soms de handdoek in de ring (Mediq).
  Toch maar eens nadenken over een ‘overgangsfonds’?
  Daarmee zou ook de maatschappelijke schade van Darwiniaanse koude sanering kunnen worden opgevangen.
  Financiers van zo’n fonds:
  . de overheid, niet alleen de vreugde van lagere zorguitgaven maar ook de droefenis van de neveneffecten van die verlaging
  . de zorgverzekeraars, à la de overheid
  . de apothekers die ‘bovenmatige’ goodwill hebben geïncasseerd
  . de farmaceutische industrie die enerzijds leunt op de apothekeninfrastructuur en anderzijds kiest voor exclusieve distributie.
  En als het niet mag van de ACM dan net zoals de huisartsen en de LHV in het geweer komen tegen de weeffout van de onverkorte toepassing van de Mededingingswet op de eerstelijnszorg.

 3. Frank van Wijck Frank van Wijck
  Geplaatst op 12 maart 2015 om 15:43 | Permalink

  Een mooie optie Hans, dat overgangsfonds. Vraag is of het gaat werken. Overheid en zorgverzekeraars hebben er wellicht niet zoveel baat bij: niet zij maar de patiënten zijn de gebruikers van geneesmiddelen. En hoewel patiënten zeker gebruiksgemak hebben van het bestaan van de apotheek op de hoek, kunnen zij natuurlijk ook via andere wegen aan hun geneesmiddelen komen, en tot op zekere hoogte ook aan het gesprek dat daarbij nodig is. Ook het belang van de farmaceutische industrie om apotheken te hulp te schieten is discutabel.
  En apothekers die ‘bovenmatig’ goodwill hebben geïncasseerd? Ik kan me voorstellen dat die in eerste instantie zeggen: “Definieer bovenmatig en bewijs dat ik binnen die definitie val”. Niets menselijks is apothekers vreemd, maar altruïsme op grote schaal?

 4. E.Meijer
  Geplaatst op 13 maart 2015 om 22:23 | Permalink

  Weer dat gezeur over het verdienmodel. Tot op heden heeft niemand maar dan ook niemand een serieuze onderbouwing gegeven van het model van de scheiding van handel en zorg. De ” alternatieve ” distributie via internet apotheken is tot op heden, bij de huidige tarieven, waarbij de inkoopvoordelen bijna volledig verdwenen zijn, verliesgevend gebleken. Dat is ook geen wonder omdat eerst de extra kosten voor inpakken en distributie moeten worden terugverdiend voordat er sprake kan zijn van een winstgevend geheel. Daar komt nog bij dat internetapotheken, gezien de lagere overhead sowieso al een lagere afleververgoeding dienen te krijgen. Dat het gepropageerde model nergens ter wereld wordt gehanteerd is op zich al een aardige indicatie voor de haalbaarheid van het model. Daarbij komt dat er een enorme kapitaalvernietiging en dan bedoel ik niet de goodwill , maar de investeringen in panden,voorzieningen,certificiering etc, etc gaat optreden. En wie gaat dat betalen? Het kan toch niet waar zijn dat apothekers, daartoe gedwongen door overheid en zorgverzekeraars jarenlang enorme investeringen hebben gedaan, die vervolgens met een pennestreek bij de vuilnisbak worden gezet? Ik voorzie terechte en enorme schadeclaims. Uiteraard zijn er diverse commerciele partijen die de verzending van de enorme stroom pakjes graag willen verzorgen. Het drama bij zo’n scenario is dat dit, net als bij het huidige debacle van de ” marktwerking” om politieke redenen , ook als het voorspelbaar veel duurder uitvalt, nooit meer zal worden teruggedraaid. Daarmee wordt een beproefd concept, dat kwalitatief bij de wereldtop hoort, en dat tegen kosten die in Europa bij de laagste per hoofd behoren, opgeofferd aan de commerciele belangen van KPN of Bol.com en de luchtfietserij van een aantal, zich experts noemende personen en politici. De patient is uiteindelijk degene die het gelach betaald. Maar ja die speelt toch al jaren geen rol van betekenis meer. Jan met de pet is immers dom, en weet niet wat goed voor hem is. Geen wonder dat zowel Politiek als Zorgverzekeraars een enorm imago probleem hebben.