NPO

Voor degenen die werken met patiënten met slikproblemen is duidelijk dat NPO ‘nihil per os’ betekent, niets via de mond. Dus geen orale toediening van eten of drinken. Steeds vaker word ik als logopedist gevraagd voor advies of behandeling bij mensen met slikproblemen. Dit kan zijn door onvoldoende rijping bij jonge kinderen, maar ook bij ouderen met een chronische ziekte. Samen met de arts, wijkzorg, ergotherapeut, vaak diëtiste en soms fysiotherapeut bekijken we op welke manier de voeding het beste kan verlopen. Mijn taak is om de kauw- en slikfunctie te verbeteren. Vaak kunnen we veel betekenen. Eten en drinken zijn van levensbelang, maar ook spelen ze een grote rol in het sociale leven en zorgen ze voor levensgenot.

‘Love, death and spaghetti’

Bij verslikken is er bij mensen met een zwakke gesteldheid kans op een longontsteking. Omdat mensen langer thuis wonen, is het essentieel dat de patiënt en zijn omgeving weten wanneer men moet melden als het niet goed gaat. Misschien kan hierbij in de toekomst een thuismeetApp nog iets betekenen. Ik bemerk dat men bij afvallen, hoesten en luchtwegproblemen niet altijd aan de bel trekt. Er wordt misschien gedacht dat het een griepje is of men wacht tot de eigen dokter terug is van vakantie. Ook kunnen de signalen niet goed onderkend worden door de zorgaanbieders.

Mogelijk schieten we tekort in het aansporen van het melden van achteruitgang. Of worden de voedingsadviezen die we geven niet goed opgevolgd. Gezien de ernstige consequenties zullen wij daar samen als hulpverleners in de eerste en tweede lijn heel alert op moeten zijn. Wanneer adviseren we NPO? En hoe gaat dit geregeld worden? Wat is de wil van de patiënt en wat kan de omgeving aan?

Wat ik daarnaast meemaak is dat patiënten voelen dat het einde nadert en daarom de wil niet meer hebben om te eten. Mijn rol als hulpverlener wordt dan heel anders.

De quote bij dit stuk verwijst naar een blog van Theresa Brown die ik via een tweet van longarts de Hosson onder ogen kreeg. Hij stelt in zijn tweet: ‘Patiënten sterven niet omdat ze niet meer eten, ze eten niet meer omdat ze sterven.’ Voor de naasten van de patiënt is dit vaak moeilijk te accepteren. In de blog Love, death and spaghetti wordt op indrukwekkende wijze beschreven hoe men nog graag via voeding een naaste verzorgt. De relatie tussen voeding en liefde wordt mooi omschreven. De reacties bij het artikel zijn ook lezenswaardig.

Hoe men als hulpverlener of arts omgaat met eet- en drinkproblemen kan van onschatbare waarde zijn voor het verdere leven van de patiënt of voor het naderend afscheid.

Delen