Nu even niet

“Het helpt niet als je hier een competitiemodel opbouwt en zegt: we kijken wel welk advies het beste valt.” Woorden van ‘een hoogleraar’ die door de Volkskrant anoniem geciteerd wordt over zijn ergernis over het coronabeleid, en over het feit dat de overheid zich ook door anderen dan alleen het OMT laat adviseren. De vraag die je hierbij aan die hoogleraar zou kunnen stellen is: helpt het wel om hierover de media op te zoeken? Maar dat kan niet, want die blijft dus anoniem, en blijft zo buiten schot in een discussie die hij zelf nadrukkelijk aanzwengelt. Hoe constructief is dat?

Natuurlijk valt te redetwisten over de coronamaatregelen die minister-president Mark Rutte en ‘coronaminister’ Hugo de Jonge afgelopen maandagavond in hun persconferentie bekendmaakten. Maar kijken we naar de naweeën van de eerste golf voor het zorgpersoneel, naar de feiten en naar de voorspellingen, dan moet duidelijk zijn dat onderling gekissebis nu even geen voorrang mag hebben.

‘Onderling gekissebis mag nu even geen voorrang hebben’

Het OMT kan wel ontevreden zijn over de reikwijdte van de maatregelen die nu zijn ingegaan, maar die maatregelen houden wel – binnen de beperkingen waarin dat nu nog mogelijk is – rekening met de economie, en met het land waarin wij leven. Een avondklok verhoudt zich slecht tot de Nederlandse ‘dat maak ik zelf wel uit’-volksaard. En het achterblijven van een mondkapjesplicht geeft ons als individuen nog steeds volop de ruimte om hierin onze eigen verantwoordelijkheid te nemen. Neem die dus, ook als u niet overtuigd bent van de effectiviteit ervan, al is het maar als zichtbare steunbetuiging aan iedereen die in de zorg werkt.

Delen