Obamacare light

Gisteren was het dan zo ver, en presenteerden de leiders van de Republikeinse meerderheid in beide huizen van Amerika’s Congres hun ‘repeal and replace’-wetgeving die een eind moet maken aan Obamacare. Zoals eerder voorspeld, ook op deze plaats, wordt in elk geval voorlopig afgezien van complete sloop van de Affordable Care Act van 2010.

Dit heeft waarschijnlijk veel te maken met het ontbreken van de minimaal 60 Senaatszetels die de Republikeinen nodig zouden hebben voor het terugdraaien van een aantal sleutelonderdelen van de ACA/Obamacare. (Ze hebben er maar 52 van de 100.) Ook de nu aangekondigde American Health Care Act voorziet daarom in een acceptatieplicht voor zorgverzekeraars, ongeacht ‘pre-existing conditions’; in een verplicht basispakket in elke polis; in een verbod op vergoedingsplafonds, zowel per jaar als ‘lifetime’; en in de mogelijkheid voor jongvolwassen om tot hun 26ste meeverzekerd te blijven in de zorgpolis van hun ouders.

Behoorlijk verrassend is dat, in elk geval tot begin 2020, de uitbreiding gehandhaafd blijft van het Medicaid-programma. Voor het terugdraaien hiervan zou die 60-zetels Senaatsmeerderheid niet nodig zijn geweest, maar vooral politieke druk van gouverneurs van door Republikeinen geregeerde deelstaten zal hier een rol hebben gespeeld. Medicaid is het staatsgerunde zorgfonds voor mensen met een laag inkomen, en als onderdeel van de Affordable Care Act waren de toelatingscriteria hiervoor behoorlijk verruimd. En miljoenen burgers hun pas verkregen zorgverzekering nu weer afnemen, is iets waar de Republikeinen dus, in weerwil van eerdere voornemens en aankondigingen, van terugschrikken.

Miljoenen burgers hun pas verkregen zorgverzekering weer afnemen is iets waar de Republikeinen van terugschrikken

Wat verandert er dan wel? Ten eerste de ‘individual mandate’, ofwel de Amerikaanse variant van de zorgverzekeringsplicht. In Obamacare heeft die de vorm van een, overigens relatief bescheiden, boete. Dit wordt nu vervangen door een premieverhoging van 30 procent, een jaar lang, voor wie meer dan twee maanden niet-verzekerd is geweest. Of dit verschil veel uit gaat maken, moet overigens worden afgewacht. In beide varianten geldt dat voor wie jong en gezond is, de verleiding aanzienlijk is om zich maar helemaal niet te verzekeren, gezien de slappe sanctie daarop. En ook voor Obamacare gold al dat verzekeraars hierdoor dreigen te worden opgezadeld met naar verhouding steeds meer ‘slechte risico’s’, met als gevolg een opwaartse druk op premies en eigen bijdragen. (Ook nu al is het heel gebruikelijk dat Amerikanen een polis hebben met duizenden dollars eigen risico per jaar.)

Tot slot omvat de ACA/Obamacare twee onderdelen die bedoeld zijn om te voorkomen dat mensen met lage inkomens en/of hoge zorgkosten financieel compleet door het ijs zakken. Wie een laag inkomen heeft, maar niet laag genoeg om voor Medicaid in aanmerking te komen, krijgt op dit moment een ‘zorgtoeslag’ in de vorm van een inkomensafhankelijke belastingkorting. Dit wordt nu vervangen door een belastingkorting die voor het grootste deel leeftijdsafhankelijk is, en die hoger wordt met het klimmen der jaren.

Tegelijk is het zo, dat verzekeraars ook onder Obamacare aan ouderen een hogere zorgpremie mogen vragen dan aan jongeren. Maar hieraan zat wel een limiet: van drie keer (ja u leest het goed) zo hoog. De AHCA verhoogt die limiet nu tot een factor vijf. Voor mensen tussen de 50 en de 65 (de leeftijd waarop je terechtkomt in Medicare, het staatsgerunde zorgfonds voor ouderen) betekent dit dat zij er per saldo, dus rekening houdend met die hogere belastingkorting, stevig op achteruit kunnen gaan.

Hetzelfde geldt voor mensen die niet ver boven de inkomensgrens voor Medicaid zitten: ook zij kunnen er serieus op achteruitgaan. Kúnnen, want best veel is nu nog onzeker. Meer precieze berekeningen zullen pas later volgen, ook trouwens wat betreft de algehele impact op de begroting van de federale overheid. En ook als het gaat om het politieke lot van de AHCA zelf, moet eerst nog maar worden afgewacht hoe dit in werkelijkheid precies gaat verlopen.

In de Senaat en in het Huis van Afgevaardigden zullen de Democraten geen medewerking verlenen

In de Senaat en in het Huis van Afgevaardigden zullen de Democraten geen medewerking verlenen, zodat eenheid binnen de gelederen van de Republikeinse meerderheid een sine qua non wordt voor het werkelijkheid worden van dit wetsvoorstel. Misschien dat die eenheid er inderdaad zal zijn, of in elk geval in voldoende mate. Maar misschien ook niet: er zijn Republikeinen die op een veel radicalere afschaffing van Obamacare hadden gehoopt; en er zijn er die misschien nog juist méér van Obamacare zouden willen handhaven.

En dan is er nog de man in het Witte Huis, wiens handtekening nodig is wil een nieuwe wet überhaupt van kracht worden. En de eerste reactie gisteren van de woordvoerder van de president, was er niet een van enthousiaste instemming met wat zijn collega-Republikeinse leiders in het Congres nu voorstellen. Dit kan verschillende redenen hebben – met als één mogelijkheid: Donald Trump wil niet nu zijn handen branden aan een wetsvoorstel dat politiek nog lang geen gelopen koers is, en dat ‘could well go down in flames’.

Delen