Ombuigingen

‘Zorg wordt schaars, wen daar maar aan’, stelde ziekenhuisbestuurder Bart afgelopen augustus. Als slechts een deel van de zestig opties die het kabinet-Rutte ziet om te bezuinigen op de zorg bewaarheid wordt, kan die voorspelling al heel snel uitkomen.

De ambtenaren die het document Ombuigingslijst 2022 hebben opgesteld, zijn niet met fluwelen handschoenen te werk gegaan. Verplichte vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg afschaffen. Toegang tot de Wet langdurige zorg beperken. De personeelsnorm in het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg verlagen. Acute zorg concentreren en ’s nachts SEH’s sluiten. Hulpmiddelen uit het basispakket halen. Een eigen bijdrage voor de wijkverpleging. Een eigen risico voor de huisarts en de huisartsenpost. En zo gaat het nog even door.

‘Zorg wordt schaars, wen daar maar aan’

De berichtgeving vermeldt dat een van de ideeën – een eigen bijdrage in de Wmo – al zijn weg heeft gevonden naar de VWS begroting van 2023. Maar wie het Integraal Zorgakkoord leest, ziet dat daarin wel meer van de voorstellen uit de ombuigingslijst op zijn minst als bespreekbaar worden beschouwd. Hou dus overal rekening mee. Voorlopig zullen echt niet alle zestig de opties (volledig) tot praktijk worden gebracht, maar dat er wat gaat gebeuren is duidelijk. En niet onbegrijpelijk.

Delen