Onafhankelijk onderzoek

Geruchten reizen snel. Het artikel dat Trouw afgelopen maandag publiceerde over apothekers die geneesmiddelen aan het buitenland verkopen staat vol van geruchten en werd dezelfde dag op Twitter veelvuldig gedeeld. Maar dat niet alleen, er werden ook meteen conclusies aan verbonden. ‘Ethisch niet juist’, ‘Waarom verbaast mij tegenwoordig niets meer’, ‘Waarom nog zorgpremies betalen’, ‘Blijkbaar tellen mensenlevens niet meer in Nederland’, ‘Schandalig…om nog meer winst te maken’, de lijst is eindeloos.

Natuurlijk ontbreekt ook weer niet de aanname dat het aan de markwerking in de zorg zou liggen, alsof geld verdienen met handel pas in 2006 ontdekt zou zijn. Die opmerking is eenvoudig genoeg terzijde te schuiven.

Zullen we eerst de uitkomst van het onderzoek afwachten voor we de hele beroepsgroep afserveren?

Onrustbarender is het grote aantal mensen op social media dat probleemloos de stap zet van mogelijk naar zeker en van zeker naar schuldig bevonden. Alsof artikel 11 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens niet bestaat: ‘Een ieder, die wegens een strafbaar feit wordt vervolgd, heeft er recht op voor onschuldig gehouden te worden, totdat zijn schuld krachtens de wet bewezen wordt in een openbare rechtszitting, waarbij hem alle waarborgen, nodig voor zijn verdediging, zijn toegekend’.

In dit geval is nog niet eens sprake van een vervolging, alleen van niet concreet naar één of meerdere personen te herleiden vermoedens. Toch stelt zelfs Patiëntenfederatie Nederland al  ‘Dit verhaal is zo goed gedocumenteerd, het moet wel kloppen’. Lees het artikel in Trouw er nog eens op na zou ik zeggen, en wijs de harde feiten aan.

Laat hier geen misverstand over bestaan: dit moet worden uitgezocht, en goed ook. Het onderzoek dat apothekersorganisatie KNMP en zorgverzekeraar VGZ voorstellen moet er komen. Maar zullen we de uitkomst daarvan even afwachten voordat we een hele beroepsgroep afserveren?

Delen