Onder het vergrootglas

Douwe Biesma, internist, ziekenhuisbestuurder en bestuurslid van NVZ vereniging van ziekenhuizen, noemt het medisch specialistisch bedrijf ‘een weeffout’. Een stevige uitspraak voor iemand die een verklaard voorstander is van vrijgevestigde medisch specialisten.

In het boek De medisch specialist is (g)een alleskunner krijgt hij bijval van inspecteur-generaal Ronnie van Diemen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Zij trekt een vergelijking tussen de voorbereidingen voor het medisch specialistisch bedrijf en die voor de Fyra. “Pas bij het in de praktijk brengen van het MSB zal duidelijk zijn of het systeem en het daarbij noodzakelijke leiderschap van zorgverleners en de raad van bestuur succesvol zijn”, zegt ze. En ze laat dit vergezeld gaan van de waarschuwing dat de Inspectie niet op de theoretische maar op de praktische werkelijkheid zal toetsen.

Het MSB ligt dus onder het vergrootglas. Rijkelijk laat natuurlijk, want dat het MSB een machtig bedrijf binnen de ziekenhuisorganisatie zou worden met eigen belangen en een eigen agenda, kon iedereen op zijn vingers natellen. Dat dit niet per se een goede zaak zou zijn eveneens.

Saillant in dit verband is de oproep van minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën die nu via Zorgvisie naar buiten komt, uit een mail van oktober 2014. Dijsselbloem pleitte er toen voor om een einde te maken aan alle “schijnconstructies van ondernemerschap van medisch specialisten” en te bewerkstelligen dat ze allemaal in loondienst komen. Daarover had inderdaad beter kunnen worden nagedacht voordat de fiscus groen licht gaf. Het gegeven dat het ondernemerschap van de medisch specialisten in de berichtgeving over het MSB steevast wordt aangeduid als fiscaal ondernemerschap is voldoende stof tot nadenken. Het zegt wel wat over de vraag welk belang voorop staat.

Delen