Onderling krediet

Een maatschap fysiotherapie kampt met een teruglopend aantal patiënten. De cijfers dalen al twee jaar licht, maar in 2012 is het harder gegaan. De maatschap bestaat uit vier personen en de gezichten van twee van hen, beiden eind dertig, staan op onweer.
Ze ijverden allang voor verandering: uitbreiden met een ruime oefenzaal en die openstellen voor commerciële training; programma’s ontwikkelen voor nieuwe doelgroepen; hechter samenwerken met huisartsen en met verzorgingsinstellingen in de stad. De andere twee, vijftien jaar ouder, hebben moeite met vernieuwing. Het resulteerde in een beleidsimpasse en nu de resultaten door het ijs zakken, komt een jarenlang opgebouwde spanning tot ontploffing.

De jongeren verwijten de ouderen schuldig te zijn aan de situatie en dreigen met opstappen. De ouderen zeggen dat ze niet als ondernemer in de wieg zijn gelegd en de consequenties van dure investeringen niet voor hun rekening willen nemen. Bovendien was het toch jarenlang goed gegaan?

Dit is niet de enige maatschap die zich door allerlei ontwikkelingen geplaatst ziet voor beleidskeuzes die te maken hebben met groei, subspecialisatie en kwaliteitseisen. Tegengestelde meningen komen vlot aan de oppervlakte en daarbij zie je soms een patroon ontstaan van eindeloos argumenteren, resulterend in een patstelling.

Wat de besluitvorming betreft, is elke maat eigenaar

Een betere manier is als je gezamenlijk vaststelt wat er gebeurt als dat patroon zo blijft en of iedereen die gevolgen kan en wil dragen. Vervolgens breng je in kaart waar de oplossing aan moet voldoen en probeer je opties te bedenken die daar zo dicht mogelijk bij in de buurt komen. Het vereist dat iedereen de verantwoordelijkheid neemt om tegenstellingen te overbruggen. Wat de besluitvorming over het idee of het probleem betreft, is elke maat eigenaar. Je discussieert het uit, je keert het nog eens om en je hakt de knoop door. Soms win je, soms verlies je, en dat is te dragen als je weet dat je daardoor aan de continuïteit van de maatschap en de instandhouding van het onderlinge krediet hebt bijgedragen.

Delen