Ondernemerschap en advies

Oude tijden herleven. Begin deze eeuw namen heel wat medisch specialisten, met name in de discipline plastische chirurgie, de beslissing om zichzelf los te koppelen van het ziekenhuis en als zelfstandig ondernemers hun carrière voort te zetten. De klinieken voor esthetische plastische chirurgie schoten als paddenstoelen uit de grond. Vijf jaar later was een groot deel van deze klinieken weer verdwenen. Niet zozeer omdat er geen behoefte was aan esthetische plastische chirurgie – die behoefte groeit nog steeds – maar omdat de initiatiefnemers erachter kwamen dat ondernemen toch echt iets anders is dan medisch specialist zijn.

Flash forward naar nu. Ten opzichte van 2014 is in 2015 het aantal start-ups van medische dagbehandelcentra en medisch specialistische bedrijven door medisch specialisten ruim vervijfvoudigd. CBS, dat dit heeft becijferd, zegt dat nog moet worden onderzocht in hoeverre de enorme groei te maken heeft met de nieuwe voorwaarden waaronder medisch specialisten aangemerkt kunnen blijven worden als ondernemers. We mogen echter aannemen dat de verklaring voor de groeicijfers vooral hierin moet worden gezocht.

Interessant in de berichtgeving van CBS is dat het stelt dat in 2015 ook het aantal managementadviesbureaus enorm is gegroeid. De medisch specialisten die zich nu vol overgave op het ondernemerschap werpen, zullen hun weg naar die bureaus beslist weten te vinden voor ondersteuning hierin. Het is te hopen dat dit betekent dat de geschiedenis zich niet herhaalt en dat de medisch specialisten van nu het ondernemerschap wél onder de knie krijgen. Al is de constatering van het CBS dat juist managementadviesbureaus bij uitstek de bedrijven waren die in 2015 het vaakst kopje onder gingen in dit opzicht misschien niet zo geruststellend.

Delen