Ongezond privilege

Een goed pleidooi gisteren van Wim van der Meeren (voormalig bestuurder CZ): “Besteed minder geld aan zorg en meer aan bestaanszekerheid en het sociaal domein. Dan doe je pas echt goed aan preventie.” Hij zei dit gisteren tijdens het KAMG Congres 2022.

Ook deze van Nico van Meeteren (directeur Health Holland) is er een die het verdient om over na te denken: “Ga niet naar congreszalen, maar ga naar de wijken en buurten waar de problemen zijn en leer en ondersteun daar.” Duidelijk in het verlengde van de oproep van Van der Meeren.

Tijdens hetzelfde congres pleitte André Rouvoet (voorzitter GGD GHOR Nederland) voor investering in publieke gezondheid en preventie. De overheid moet meer doen, vindt hij om mensen te helpen met gezond eten, bewegen, mentale gezondheid en een gezonde leefomgeving. Een interessante stelling in het licht van de titel van het congres: ‘Gezond leven: eigen keuze of privilege?’.

Overheid moet meer doenom mensen te helpen met gezond eten, bewegen, mentale gezondheid en een gezonde leefomgeving’

Zolang te veel mensen in financiële omstandigheden verkeren die hen niet de ruimte laten om aan gezond leven toe te komen, ligt het antwoord op de gestelde vraag behoorlijk voor de hand. En een overheid die er niet eens in slaagt om een kleine stap in de goede richting – verlaging van de btw op groente en fruit – op korte termijn voor elkaar te krijgen, is weinig behulpzaam om dat antwoord naar de goede kant om te buigen.

Delen