Onnodige angst

Frank van Wijck
Frank van Wijck is medisch journalist en houdt als freelancer op maandag, woensdag en vrijdag een weblog bij op de website van Arts en Auto. Lees alle artikelen van Frank van Wijck

De reacties op het nieuwsbericht van Medisch Contact over het feit dat de Eerste Kamer akkoord is met de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg, liegen er niet om. Opvallend genoeg zijn het hier de huisartsen die zich roeren, waarschijnlijk omdat het hun collega Coen Albers was die zich eerder kritisch over deze zwaarbevochten wet uitliet. J.J. van der Harst stelt: “Ook hier moet het roer om.” Gelet op het feit dat de Eerste Kamer net met de wet akkoord is gegaan, ligt niet voor de hand dat aan deze oproep gehoor zal worden gegeven. F.B. van Heest haalt zelfs het begrip marktwerking erbij. Dat verdient nog wel enige uitleg, want afhandeling van een klacht of medische fout heeft weinig met markt te maken, maar alles met verantwoord professioneel handelen.

Wil Bosboom spreekt de vrees uit dat zorgprofessionals voortaan bij een klacht alles in het werk zullen moeten stellen om – tot de tanden gewapend, met een jurist erbij en vooral niets toegevend – een financiële claim en gevolgen voor de eigen praktijkvoering te voorkomen. Dit wekt de suggestie dat patiënten er bewust op uit zijn om zo veel mogelijk claims in te dienen en schadevergoeding in de wacht te slepen.

Het ligt voor de hand dat patiëntenfederatie NPCF het andere perspectief kiest en vooral benadrukt dat de nieuwe wet de positie van de patiënt met een klacht versterkt. Dat is zeker geen slechte zaak en het is ook helemaal geen reden voor angst bij zorgprofessionals. We weten immers dat patiënten doorgaans weinig behoefte hebben aan een juridisch traject, als ze een behandelaar tegenover zich treffen die gewoon eerlijk zegt: ‘Ik heb een fout gemaakt, het spijt me.’

Één Reactie Reageer zelf

 1. ANH Jansen
  Geplaatst op 8 oktober 2015 om 16:48 | Permalink

  ‘We weten immers dat patiënten doorgaans weinig behoefte hebben aan een juridisch traject, als ze een behandelaar tegenover zich treffen die gewoon eerlijk zegt: ‘Ik heb een fout gemaakt, het spijt me.’

  Kom daar bij bloggers en schrijvers eens om. Even controleren; de Keuzegids Zorgverzekeringen 2016 van de NPCF, pagina’s 23 en 24 Retributie verzekeraars! Neen, nog steeds niet aangepast.

  Sorry, ik heb een aantal grove fouten gemaakt die eenvoudig te voorkomen waren geweest als ik de checklijst had gevolgd, maar ik heb verkozen het allemaal uit mijn hoofd op te schrijven na het innemen van de rest van mijn Buckler’s . Het spijt me.

  We zien de aanpassingen in de Keuzegids Zorgverzekeringen 2016 van de NPCF in vertrouwen tegemoet. Wat een BIGger kan, moet een Blogger/Schrijver zeker kunnen.

  Is er een Wkkgb&s in de maak?

  Overigens is uitwijken naar de Consumentenbond Gids geen optie; ook daar foutieve informatie over restitutie verzekeringen en verzekeraars; ze betalen niet eenzelfde bedrag uit na declaratie!

  Een Restitutie verzekeraar die een lagere premie berekent dan een In Natura verzekeraar geeft al aan dat de Nederlandse situatie uniek is in de wereld.

  Dat moet toch te denken geven bij experts, al dan niet zelfbenoemd.

  Er is al een Woekerpolisclaim.

  Zorgpolisclaim komt er aan als de fouten in de keuzegidsen niet worden hersteld.

  En angst voor de Wet kwaliteit, klachten en geschillen bloggers en schrijvers behoeven de schrijvers en bloggers niet te hebben; gewoon sorry zeggen, spijt me en de fout herstellen!

  En dat kan een medicus lang niet altijd zeggen.