Onnodige angst

De reacties op het nieuwsbericht van Medisch Contact over het feit dat de Eerste Kamer akkoord is met de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg, liegen er niet om. Opvallend genoeg zijn het hier de huisartsen die zich roeren, waarschijnlijk omdat het hun collega Coen Albers was die zich eerder kritisch over deze zwaarbevochten wet uitliet. J.J. van der Harst stelt: “Ook hier moet het roer om.” Gelet op het feit dat de Eerste Kamer net met de wet akkoord is gegaan, ligt niet voor de hand dat aan deze oproep gehoor zal worden gegeven. F.B. van Heest haalt zelfs het begrip marktwerking erbij. Dat verdient nog wel enige uitleg, want afhandeling van een klacht of medische fout heeft weinig met markt te maken, maar alles met verantwoord professioneel handelen.

Wil Bosboom spreekt de vrees uit dat zorgprofessionals voortaan bij een klacht alles in het werk zullen moeten stellen om – tot de tanden gewapend, met een jurist erbij en vooral niets toegevend – een financiële claim en gevolgen voor de eigen praktijkvoering te voorkomen. Dit wekt de suggestie dat patiënten er bewust op uit zijn om zo veel mogelijk claims in te dienen en schadevergoeding in de wacht te slepen.

Het ligt voor de hand dat patiëntenfederatie NPCF het andere perspectief kiest en vooral benadrukt dat de nieuwe wet de positie van de patiënt met een klacht versterkt. Dat is zeker geen slechte zaak en het is ook helemaal geen reden voor angst bij zorgprofessionals. We weten immers dat patiënten doorgaans weinig behoefte hebben aan een juridisch traject, als ze een behandelaar tegenover zich treffen die gewoon eerlijk zegt: ‘Ik heb een fout gemaakt, het spijt me.’

Delen