Onnodige twijfel over nut operaties

“CZ rekent op basis van gedateerde cijfers als zij stellen dat ruim 24.000 patiënten jaarlijks onnodig worden geopereerd. Een arbitrair cijfer dat onnodig onrust veroorzaakt.” Dat zegt Joan Smithuis,  woordvoerder van de Orde van Medisch Specialisten (OMS) in een reactie op cijfers van de zorgverzekeraar over het aantal ‘onnodige operaties’ in Nederland.

 

De OMS is ‘not amused’ met de solistische mediabenadering van CZ en zet vraagtekens bij de rekenmethode van de zorgverzekeraar. ‘De berichtgeving is verontrustend en zaait onnodig twijfel bij patiënten die ooit zijn geopereerd’, zegt de OMS-woordvoerder. De OMS wijst erop dat Europees onderzoek Nederland al jaar in jaar uit aanwijst als het land met de beste gezondheidszorg, met de minste operaties en de minste artsen per inwoner.

CZ stelt desgevraagd dat de genoemde cijfers zijn gebaseerd op onderzoek van VEKTIS en KPMG Plexus van 4 juli 2010. Dit zijn volgens woordvoerder Els Potma, de meest recente gegevens. “Het onderzoek is gepubliceerd in de zomer van 2012 en is bekend bij de zorgverzekeraars en ziekenhuizen.”

Zorgverzekeraar CZ meldde onlangs dat jaarlijks 24.400 patiënten onnodig worden geopereerd. Het zou daarbij volgens de zorgverzekeraar vooral gaan om ingrepen die in een grijs gebied vallen, ‘waarbij gekozen kan worden tussen wel of niet opereren. Volgens CZ kan er in veel gevallen ook gekozen worden voor een alternatieve behandelmethode.  De verzekeraar gaat ziekenhuizen controleren die meer operaties uitvoeren dan gemiddeld. Als niet duidelijk gemaakt kan worden waarom er zoveel geopereerd wordt, gaat CZ minder betalen.

Delen