Onontkoombaar

Henk van Gerven (SP) vindt het ‘bizar’. Op Twitter schrijft hij: “Eerst worden afdelingen gesloten, dan constateert Treant dat er minder patiënten komen en vervolgens moeten vijfhonderd banen weg bij ziekenhuizen in Groningen en Drenthe.” Hij reageert hiermee op het bericht dat Treant Zorggroep vijfhonderd banen schrapt. Ook de gemeente Stadskanaal is ontgoocheld. De plannen missen ambitie, stelt ze.

Toch schuilt er natuurlijk wel enige logica in het feit dat een ziekenhuis minder personeel nodig heeft als het minder patiënten behandelt. Deze ontslagronde is onontkoombaar. En het is aannemelijk dat bestuursvoorzitter Rolf de Folter gelijk heeft met zijn veronderstelling dat het probleem voor een groot deel via natuurlijk verloop opgelost kan worden. De zorg verschuift deels naar omliggende ziekenhuizen en voor het verlenen van die zorg is personeel nodig. Een deel van de verpleegkundigen en artsen heeft vooruitlopend op de reorganisatie zelfs al ander werk gevonden, wat verklaart waarom de spoedhulp in Stadskanaal ’s nachts al met onmiddellijke ingang dicht gaat.  

Logisch: een ziekenhuis dat minder patiënten behandelt, heeft minder personeel nodig

Toch zijn gedwongen ontslagen niet uit te sluiten zijn, stelt Treant. Vanzelfsprekend leidt dit tot de vrees dat mensen het vak zullen verlaten, terwijl de personeelsproblematiek in de zorg zo groot is. Toch is de vraag in hoeverre dit echt zal gebeuren, zeker op de korte termijn. Wie al jaren werkervaring in de zorg heeft, vindt niet zomaar emplooi in een andere discipline. En stoppen met werken heeft onmiddellijke financiële gevolgen. Zorgaanbieders die nieuw personeel zoeken, krijgen dus de tijd om zich te bewijzen als interessante werkgevers. De vraag is er ook buiten de ziekenhuizen, toont deze tweet: “Wellicht een optie ->Down to earth ‘Grunningers’, van harte welkom, we zoeken binnen GGZ-NHN nog verpleegkundigen. Jullie mentaliteit ‘doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg’ die kunnen ze hier heel goed gebruiken.”

Delen