(On)tevreden

Grappig: 65 procent van de ziekenhuizen is ontevreden over het onderhandelingsproces met de zorgverzekeraars, maar driekwart is wel tevreden over de uitkomsten van de contractering over 2014. De zorgaanbieders vinden dat de zorgverzekeraars vooral sturen op basis van geld, wat het gevoel geeft dat ‘getekend moet worden bij het kruisje’. Maar als dan eenmaal bij dat kruisje is getekend, is driekwart dus wel tevreden over de afspraken waarvoor is getekend. Je zou nog bijna gaan denken dat de zorgverzekeraars het beste voor hebben met de ziekenhuizen.

De simpele waarheid is natuurlijk dat de belangen van de ziekenhuizen en de zorgverzekeraars in de contractonderhandelingen helemaal niet zo ver uiteenlopen. De ziekenhuizen willen zorg aanbieden die meerwaarde heeft voor de patiënten, en de zorgverzekeraars willen zorg inkopen die meerwaarde heeft voor de verzekerden. Alleen hoeft niet in alle ziekenhuizen in ons land precies dezelfde zorg te worden aangeboden en zijn niet alle ziekenhuizen even goed in het verlenen van die zorg, dat is het punt waarop de belangen uiteenlopen. Maar dit betekent nog niet dat de ziekenhuizen in het contracteerproces zo weerloos als ze het willen doen voorkomen in de antwoorden uit het onderzoek dat BDO deed in opdracht van NVZ vereniging van ziekenhuizen. Ziekenhuizen werken intensief met elkaar samen of fuseren, waardoor ze binnen hun adherentiegebied een sterke onderhandelingspositie hebben.

Wat wel terecht is, is de oproep van NVZ om een ‘frozen period’ in te stellen, een periode waarin VWS, de Nederlandse Zorgautoriteit en DBC Onderhoud geen wijzigingen in de randvoorwaarden aanbrengen. NVZ pleitte hier al eerder voor en dit voorstel werd alom met sympathie ontvangen. Nu de concrete invulling nog.

Delen