Ontluisterend

In korte tijd van ‘geen onnodige belemmeringen’ en ‘geen administratieve rompslomp’, naar fors potentieel financieel risico voor de ziekenhuizen, verwijzing naar afspraken met het ministerie van Financiën, en een groter vertrouwen in tabellen dan feiten. Het is een bedroevend en ontluisterend beeld dat NRC schetst van de manier waarop in de coronapandemie van overheidswege is gehandeld rond het (niet) beschikbaar stellen van extra IC-bedden.

Geen wonder dus dat nagenoeg alle Tweede Kamerpartijen met grote verontwaardiging reageren op het nieuws en opheldering eisen van minister Ernst Kuipers. De gebruikte krachttermen om het ongenoegen over de gang van zaken te beschrijven – ‘ronduit stuitend’, ‘buitengewoon ernstig’, ‘verbijsterend’, ‘onvoorstelbaar’ – zijn in dit verband niet onbegrijpelijk.

‘Bedroevend beeld in NRC van handelen overheid rond beschikbaar stellen extra IC-bedden’

Hiermee is niet gezegd dat alle reacties op het nieuws die nu uit de Kamer komen even steekhoudend zijn. Het ligt niet voor de hand dat minder reguliere operaties uitgesteld hadden hoeven worden als meer IC-capaciteit beschikbaar was geweest. Alle aandacht van het beschikbare personeel ging immers toch al naar de coronazorg. Dat zou met meer IC-bedden eerder meer dan minder het geval zijn geweest. Ook is niet aannemelijk dat minder strenge maatregelen zoals lockdowns mogelijk waren geweest. De dreiging van corona voor de samenleving was met meer IC-bedden niet minder groot geweest.

Aan de ernst van de nu boven tafel gekomen feiten doet dit echter allemaal niets af. Het is  zonneklaar dat er een verantwoordingsdebat moet komen. Het is alleen te hopen dat dit bij de kern van de zaak blijft. Het gaat erom dat er zinnige lessen uit te trekken zijn om herhaling van een dergelijke gang van zaken in de toekomst te voorkomen.

Delen