Onuitwisbare indruk

Als aios en jongste bestuurder van VvAA hoop ik een vernieuwende bijdrage te leveren en de stem te zijn van mijn jonge, ambitieuze collega-zorgprofessionals. Gemotiveerd en vol energie wilde ik van start, maar deze ambitie werd vertroebeld door het ziekbed en overlijden van mijn dierbare vader. Een ingrijpende levensgebeurtenis waarin ik de Nederlandse zorg van de andere kant meemaakte.    

Hoe confronterend en indrukwekkend ook, deze periode heeft bijgedragen aan mijn ontwikkeling als zorgverlener. Ik neem nu meer tijd in de spreekkamer voor de mens achter de patiënt. Ik sta stil bij de kwetsbare momenten en probeer de logistiek zodanig te optimaliseren om periodes van onzekerheid en wachten te verminderen. 

Bovendien heeft het me laten zien hoe kundig, betrokken en gedreven iedereen zich inzet. Van de oprechte aandacht van de doktersassistente aan de balie, de geruststellende blik van de chirurg voorafgaand aan de operatie, de snelle afhandeling bij de apotheek, de eerlijkheid van de internist in de spreekkamer, de spontane knuffel omdat men het verdriet herkent, tot aan de compassie en bereikbaarheid van de huisarts in de allerlaatste levensfase. Het zijn allemaal onuitwisbare indrukken die samen met de medische expertise de Nederlandse zorg zo bijzonder maken.

Ik neem nu meer tijd in de spreekkamer voor de mens achter de patiënt

Reflecterend op de afgelopen periode, realiseer ik me des te meer hoe belangrijk het is dat zorgverleners alle ruimte krijgen om hun vak met plezier en in rust uit te oefenen, zonder daarbij last te hebben van afleidende regeldruk en administratielast. Het is daarnaast van essentieel belang dat de komende generatie zorgverleners in een omgeving wordt opgeleid die ze maximaal faciliteert en waarin ze ruimte en tijd krijgen om zich tot unieke zorgprofessionals te ontwikkelen. Alleen zo behouden en verbeteren we dat wat onze zorgverleners zo bijzonder maakt. Met deze verjonging van het bestuur en gemotiveerder dan ooit, ben ik daarin graag uw stem en steun. 

Delen