Onvoorbereid

Branchevereniging ActiZ overhandigt minister Conny Helder de resultaten van een landelijk publieksonderzoek waarmee de ministeries van VWS en BZK niet blij zullen zijn. De boodschap is namelijk dat meer dan tachtig procent van de Nederlanders nog niets heeft geregeld voor de oude dag en de zorg die ze dan nodig hebben. Meer dan de helft praat ook nooit met anderen over de eigen oude dag.

ActiZ-voorzitter Anneke Westerlaken noemt dit ‘aantallen om je letterlijk zorgen over te maken’. Wie overheidsprogramma’s als Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen en Wonen en Zorg voor Ouderen heeft gelezen, begrijpt waarom zij gelijk heeft.

‘De samenleving moet zorgzamer worden’

Het is precies zoals Westerlaken zegt: “Het aantal ouderen stijgt gigantisch, terwijl het personeel veel minder hard meegroeit. Dit doet een groot beroep op de samenleving, die zorgzamer moet worden”. Het is een ontwikkeling die vraagt om zorgzame buurten, om omzien naar elkaar (nota bene het credo van het coalitieakkoord) en vaak ook om een goed ‘Wat als’-gesprek met iemand die op dat gebied specifieke kennis heeft. De specialist ouderengeneeskunde bijvoorbeeld.

Maar het vraagt om te beginnen om de bereidheid van mensen om zichzelf vragen te stellen over hun toekomst en daarover in gesprek te gaan met hun naasten. Dat gebeurt dus duidelijk nog te weinig, blijkt uit het onderzoek van ActiZ. Het voorbeeld De Goede Nieuwe Tijd laat zien dat een gemeente (in dit geval Goeree-Overflakkee) een belangrijke rol kan spelen om hierin verandering te brengen.

Delen