Oog voor elkaar

Volgens Gerard Adelaar kan D66 beter met een wetsvoorstel betekenisvol leven komen dan met een wetvoorstel waardig levenseinde. Hij stelde dit in 2017, maar het is weer actueel nu het PERSPECTIEF-onderzoek uitwijst dat in Nederland tienduizend mensen vanaf 55 jaar zonder ernstige ziekte een wens tot levensbeëindiging hebben.

Het is triest dat ons land zo veel mensen telt die vinden dat hun leven verstoken van waarde is. Dat deze mensen aangeven weliswaar niet ernstig ziek te zijn, maar tegelijkertijd zeggen wel ernstige gezondheidsproblemen te hebben, waarbij vooral het aspect depressie een rol speelt, geeft lading aan de stellingname van Adelaar. De onderzoekers hebben gelijk als ze stellen dat deze mensen niet kunnen worden aangemerkt als gezond. Maar daarmee is hun probleem nog geen zorgprobleem, het is een zingevingsprobleem. Deze mensen voelen zich niet meer waardevol in onze samenleving en dat is een probleem dat niet binnen het zorgdomein kan worden opgelost.

Het is triest dat ons land zo veel mensen telt die vinden dat hun leven verstoken van waarde is

Hoe wel? Minister Hugo de Jonge laat in een eerste reactie op zijn Facebook account weten: “We hebben de opdracht om ons tot het uiterste in te spannen om deze mensen de zin ván en de zin ín het leven weer te laten hervinden. Om ze te laten merken dat ze ertoe doen, dat anderen om hen geven en dat ze erbij horen.” De oplossing ligt met andere woorden in de samenleving. Feitelijk stelde de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving dit ook al in haar recente advies De derde levensfase: het geschenk van de eeuw.

De Jonge stelde ook nog dat het kabinet dit voorjaar met een uitgebreide reactie komt. Toch is het de vraag wat we in dit verband van de overheid mogen verwachten. Mensen beslissen zelf of ze wel of niet oog hebben voor andere mensen.

Delen