Op je gezondheid

Never waist a good crisis. De catastrofale gevolgen van de Groningse gaswinning hebben de coalitiepartijen wakker geschud op een heel ander – en veel breder – dossier dan compensatie voor de getroffenen. VVD, CDA, ChristenUnie en D66 stellen voor dat de gezondheid van inwoners bij alle staatsactiviteiten voorop moet staan. De SGP steunt de motie hiervoor.

Dit vooropstellen van de gezondheid van inwoners moet het geval zijn bij staatsdeelnemingen, publiek-private samenwerkingen en ander optreden van de Rijksoverheid. Vooral dat ‘en ander optreden’ is een fascinerende woordkeuze, omdat het impliceert dat de gezondheid van inwoners voor de overheid altijd centraal moet staan. Wie nu zegt: “Maar dit is toch ook een van de belangrijkste redenen waarom we een overheid hebben?”, heeft gelijk. Het is een logische maar ook wel een beetje lachwekkende motie van de vijf partijen. En dat de partijen er nu een motie voor bedenken, zegt onder de streep ook veel over het sterk gegroeide wantrouwen tegen de overheid.

Het is een logische maar ook wel een beetje lachwekkende motie van de vijf partijen

De voorliggende vraag is hoe vervolgens uitvoering kan worden gegeven aan het plan. Door gezondheidsdoelen wettelijk te verankeren, zoals hoogleraar economie van de volksgezondheid Jochen Mierau al geruime tijd bepleit? Dat klinkt logisch. Volgens minister Ernst Kuipers is dit echter een brug te ver. Indachtig het voorstel dat nu voorligt, is het een interessante vraag of zijn partij dit wel helemaal met hem eens is.

Delen