Op je gezondheid

In reactie op mijn blog van gisteren over de benoeming van hoogleraar Eveline Wouters en haar missie om mensen met een (chronisch) gezondheidsprobleem meer zelfregie te geven, kreeg ik op Twitter de reactie: ‘eHealth kan een middel zijn maar nimmer een gecreëerd doel’. Een opmerking waarmee je het alleen maar eens kunt zijn, want eHealth is geen doel op zich maar een middel om een doel te bereiken.

eHealth is geen doel op zich maar een middel om een doel te bereiken

Gelukkig blijkt de groep mensen die dit inziet hard te groeien, zo blijkt uit het bericht dat maar liefst driekwart van de bevolking zijn eigen gezondheid wil monitoren. Een mooie opsteker voor het ministerie van VWS en ECP Platform voor de InformatieSamenleving aan de vooravond van de eHealth week volgende week. En een mooie nuancering voor degenen die – als ik iets over eHealth schrijf – nooit nalaten om me voor te houden dat het toch niks zal worden met die eHealth omdat de patiënt nu eenmaal gewoon naar zijn dokter wil. Steeds meer mensen willen dat dus níet, zo blijkt uit het onderzoek van Enable U, of in ieder geval zo gericht mogelijk op basis van gezondheidsgegevens die ze over zichzelf verzamelen.

Het mooie van die monitoring is natuurlijk dat die mensen met de neus op de feiten drukt en dus een sterke preventieve werking kan hebben. Immers, niet iedereen die op basis van zijn monitoringgegevens ziet dat hij snel op weg is diabetes- of hartpatiënt te worden, zal denken: ‘We zien wel, ik laat het maar gewoon op me afkomen en als het mis gaat pech gehad.’

Delen