Op straffe van…

Goed nieuws! Deze week kwam van de Nederlandse Zorgautoriteit het bericht dat zorgverzekeraars vanaf 1 november 2019 zeer duidelijk moeten aangeven wat de consequenties zijn van hun beleid. Als voorbeeld noem ik het omgaan met omzetplafonds en het verschil in polissen. Het woord ‘moeten’ werd gebruikt. Op straffe van ‘wat’ heb ik niet gelezen. Het nieuws kwam enkele dagen na de Monitor Zorgverzekeringen 2019 waarbij een aantal onvolkomenheden bij zorgverzekeraars naar voren kwam en er in de polisbrij nog geen verbetering bleek te zijn opgetreden.

Na het publiceren van de Monitor kwamen er vragen over wat nu het vervolg moest zijn. Of de nieuwe ‘Regeling informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars aan consumenten’ daar een antwoord op is, weet ik niet. Over weinig transparantie bij zorgverzekeraars zijn al veel eerder signalen afgegeven, maar een sterke vuist bleef uit. Zou er nu werkelijk iets veranderen?

Ik lees zeer belangrijke zaken in de Regeling. Graag wil ik er hier enkele noemen. Zo wordt er duidelijk gewezen op het tijdig beantwoorden van vragen van consumenten, op een manier die duidelijk is voor de klant. Daarnaast moet de zorgverzekeraar aangeven hoe selectief hij is in het contracteren van zorgaanbieders en op welke wijze de selectie wordt gemaakt.

Zou er nu werkelijk iets veranderen?

De consequenties van volumeafspraken of omzetplafonds moeten vermeld worden. En ook welke (alternatieve) mogelijkheden er voor verzekerden zijn. Het voorkeursbeleid geneesmiddelen dient duidelijk omschreven te zijn en de term ‘marktconform tarief’ verdient nadere toelichting. Die term mag niet meer als synoniem gebruikt worden voor het ‘gemiddeld gecontracteerd tarief’.

Het verschil tussen polissen die binnen een concern door verschillende zorgverzekeraars worden aangeboden en gelijk of nagenoeg gelijk zijn, moet duidelijk uitgelegd worden. Wat daadwerkelijk het voordeel is van collectiviteiten dient te worden vermeld. Ik las in de Monitor dat het vaak om zeer geringe verschillen ging.

Tot slot wijst de NZa erop dat het de verantwoordelijkheid van de zorgverzekeraar en zorgaanbieder is om samen afspraken te maken over het informeren van elkaar en verzekerden over het bereiken van een omzetplafond of volumeafspraak.

Ik hoop dat uitleg over het zorginkoopbeleid en hoe omgegaan wordt met zorgaanbieders nu ook eerlijk wordt vermeld. Want de reden van het niet tekenen van een contract door de zorgaanbieder (zoals een onrendabel tarief), lees ik nooit. Als zorgaanbieder in de eerste lijn mis ik ook uitleg over het omgaan met behandelindexen en de consequenties hiervan voor zorg aan de klant.

Hoe er opgetreden gaat worden wanneer niet aan deze regels wordt voldaan, weet ik niet. Dat het op straffe van een geldsom is, ligt voor de hand, maar de kosten zullen dan wel weer verrekend worden met ons allen. Er zal wel eerst een waarschuwing volgen. Maar hopelijk laat de NZa nu echt haar autoriteit gelden.

Delen