Opbouw in de ouderenzorg

Stop de afbraak in de ouderenzorg, roepen enkele politieke partijen steevast als de veranderingen in de ouderenzorg te sprake komen in politieke debatten of publieke manifestaties. Vivium Zorggroep doet precies dat, door vijf van de elf locaties geschikt te maken voor huur aan (kwetsbare) ouderen.

In het interview dat ik met Mariëtte Keijser had vertelde zij dat ouderen een hekel hebben aan gedwongen verhuizen bij sluiting van verzorgingshuislocaties, en dat ze behoefte blijven houden aan een beschutte leefomgeving. Vivium speelde hierop in door ouderen geen verzorgingshuislocaties meer aan te bieden, maar woonruimte. Beschikbaar in alle prijsklassen, ook betaalbaar voor wie alleen AOW heeft. Hebben mensen behalve die woonruimte ook zorg nodig, dan kunnen ze die bij Vivium inkopen.

Het gevolg: geen leegstand meer, maar huizen die volledig gevuld zijn en een wachtlijst van mensen in de omgeving die er graag een plekje willen huren. Verschil in zorgzwaarte tussen partners speelt in deze opzet geen rol meer, iedereen kan van het aanbod gebruik maken.

Het mooie van deze opzet is dat de huurders zich ook echt als huurders gaan gedragen in plaats van als verzorgingshuisbewoners. Ze trekken meer eigen regie naar zich toe in hoe ze hun leven inrichten én hoe ze zich tot de beschikbare zorgverleners verhouden. En die zorgverleners gedragen zich ook anders. Ze beseffen dat wie een beter welzijn ervaart, vaak minder zorg nodig heeft. Ze zijn er als het nodig is en letten op hoe het met bewoners gaat, maar ze blijven op de achtergrond totdat de zorgvraag daadwerkelijk een feit is. Kortom: alle veiligheid in huis, alle bescheidenheid in de beschikbaarstelling daarvan. Welkom in de nieuwe ouderenzorg.

Delen