Opgelucht

Frank van Wijck
Frank van Wijck is medisch journalist en houdt als freelancer op maandag, woensdag en vrijdag een weblog bij op de website van Arts en Auto. Lees alle artikelen van Frank van Wijck

Een woord dat ik gisterenavond op Twitter heel vaak tegenkwam over de Tweede Kamerverkiezingen was ‘opluchting’. De PVV heeft weliswaar zetels gewonnen, maar is op forse afstand gebleven van de VVD. In internationaal perspectief een belangrijk signaal.

Opvallend is hoe groot ook de afstand is gebleven tussen de VVD en de andere partijen die werden gezien als kanshebbers voor de troon: D66, CDA en GroenLinks. Mark Rutte kan dus aan de slag om een nieuw kabinet te vormen en het is duidelijk dat D66 en CDA hierin een rol zullen gaan spelen. Voor de zorg betekent dit dat er wat aan het eigen risico zal worden gedaan en mogelijk ook aan de stapeling van eigen bijdragen, maar dat in grote lijnen zal worden voortgebouwd aan het stelsel zoals dit in 2006 tot stand is gekomen.

De Stop ROMmers zullen bij VVD, D66 en CDA geen gewillig oor vinden

Dit heeft ook gevolgen voor de GGZ. De Stop ROMmers zullen bij deze partijen geen gewillig oor vinden voor hun stelling dat de ROM waardeloos is en dat dus maar moet worden afgezien van iedere verdere poging om de uitkomt van de behandeling in kaart te brengen. Het standpunt zal zijn: als de ROM niet functioneert, is doorontwikkeling aan de orde. GGD Nederland heeft hierop ook al voorgesorteerd.

En de SP? Die heeft verkeerd gegokt en kan nu haar wonden likken. Binnen de partij zelf werd al ruim voor de verkiezingen geklaagd dat de nadruk in de campagne veel te veel lag op het Nationaal Zorgfonds. Maar hoewel al lang duidelijk was dat dit er nooit zou komen, hield de partijtop toch vast aan de ingezette lijn. Dat was een beetje dom.

10 Reacties Reageer zelf

 1. Menno Oosterhoff Menno Oosterhoff
  Geplaatst op 16 maart 2017 om 09:21 | Permalink

  Wat een tendentieuse manier om de stop Benchmark petitie weer te geven. We hebben beslist niet gezegd, dat er maar moet worden afgezien van elke poging om kwaliteit te meten. We komen zelfs met een voorstel voor een alternatief. Doorontwikkelen van iets wat nooit wat wordt is geen goede keus. Dat zegt ook de Algemene Rekenkamer.
  En we zeggen niet dat de ROM waardeloos is. We zeggen dat benchmarken met de ROM waardeloos is.
  Als we bij de politiek geen gewillig oor zullen vinden dan moeten we wellicht naar de rechter gaan. Want de schending van de privacy die nodig is voor deze benchmark-exercitie is gigantisch.

 2. Frits Bosch
  Geplaatst op 16 maart 2017 om 09:27 | Permalink

  Beste Frank, je bewering dat de Stop-ROMmers (ik neem aan dat je de Stop-Benchmark-ROMmers bedoelt) zullen bij VVD,D66 en CDA geen gewillig oor krijgen is m.i erg kort door de bocht. De meeste politieke partijen willen toch minder marktwerking, meer samenwerking en meer menselijke maat in de GGZ?

 3. Frank van Wijck Frank van Wijck
  Geplaatst op 16 maart 2017 om 09:34 | Permalink

  Maar ook sturen op uitkomsten.

 4. Remke van Staveren Remke van Staveren
  Geplaatst op 16 maart 2017 om 10:17 | Permalink

  Wil je hiermee suggereren dat VVD, D66 en CDA ervoor kiezen om met een onwetenschappelijk, onethisch (grootschalige schending privacy patiënten), belastend (bureaucrazy) en duur (30 miljoen per jaar) experiment door te gaan? Nee, toch zeker! ROM-benchmarking werkt al 5 jaar niet. Als iets niet werkt, dan ga je niet eindeloos ‘doorontwikkelen’, nee, dan stop je, en doe je iets anders.

 5. Frank van Wijck Frank van Wijck
  Geplaatst op 16 maart 2017 om 10:30 | Permalink

  Vindt GGZ Nederland dat ook?

 6. j.berkelaar
  Geplaatst op 16 maart 2017 om 11:09 | Permalink

  De actiegroep is tegen het benchmarken met ROM-gegevens omdat het niet alleen duur is, maar ook tijdrovend en zonder zicht op de beloofde kwaliteit van de GGZ.
  Het merendeel van de patiënten heeft er geen weet van dat hun medische persoonsgegevens in een databank terecht komen, waarmee hun privacy ernstig wordt geschonden.
  De beloofde transparantie in de zorg vindt dus op dit moment plaats door cruciale informatie voor patiënten te verzwijgen. Dat is niet alleen onethisch, maar ook niet bepaald transparant.
  Daarover ga ik graag in gesprek met de politiek.

 7. Hans van Eeken
  Geplaatst op 16 maart 2017 om 11:10 | Permalink

  Tja Remke, het blijven rondpompen van dezelfde halve waarheden en drigredenaties gaat bestuurders en politici niet overtuigen.

  Wat ik het ergst vind aan de stop ROM actie is dat psychiaters, die toch de eed van Hypocrates hebben afgelegd, kwetsbare patienten onnodig angst aanjagen m.b.t. hun privacy.
  Daar zou de betoepsvereniging tegen moeten optreden!

  Met vriendelijke groet,

  Hans van Eeken.

  Ervaringswerker.

  Werkzaam binnen welzijn & psychiatrie

 8. Menno Oosterhoff Menno Oosterhoff
  Geplaatst op 16 maart 2017 om 11:30 | Permalink

  Beste Frank. Je weet natuurlijk wel wat GGZ Nederland vindt.
  GGZ Nederland vindt dat bij de doorontwikkeling het zwaartepunt meer moet liggen op de primaire doelen die de ggz met ROM beoogt: het bijdragen aan de regie van de patiënt en een doelmatige voortgang van de behandeling en het bijdragen aan interne kwaliteitsverbetering door van elkaar te leren. GGZ Nederland wil het huidige ROM systeem dan ook samen met stakeholders vanuit bovengenoemde doelen verder ontwikkelen.

  Het is een wat onduidelijke reactie. Wat ze zeggen is doorgaan maar dan met klinische ROM. Maar de bezwaren zijn juist dat klinische ROM door benchmark ROM wordt verdrongen. GGZ nederland is niet duidelijk wat ze met de benchmark ROM nu echt wil. DE NVvP is dat wel. Ermee stoppen

 9. Alberts
  Geplaatst op 17 maart 2017 om 11:32 | Permalink

  Ik wilde reageren maar Remke van Staveren geeft exact mijn gedachten al weer.

 10. E.Kriek
  Geplaatst op 18 maart 2017 om 09:21 | Permalink

  Een even voorspelbare als ondoordachte, triomfantelijke, reactie van de blogger ( die ik ook overigens terugzie bij de opgeluchte zorgeconomen en aanverwanten) :

  ” De kritiek van zorgprofessionals – je weet wel, diegenen die het beleid uiteindelijk zouden moeten uitvoeren- op dit asociale stelsel heeft zich niet vertaald in klinkende electorale winst. Dus: bek houden nu! ”

  Ik denk dat dat zo niet werkt, Frank.