Opluchting

Menig maat of collega ziet op tegen de jaarlijkse heidag. Niet zozeer tegen het aanscherpen van de visie of het herverdelen van taken, maar wel tegen het bespreken van verstoorde verhoudingen. Sommigen zijn bang dat de bijeenkomst wordt aangegrepen om elkaar eens flink de waarheid te vertellen, met alle gevolgen van dien.

Het zal wel opluchten, elkaar flink de waarheid zeggen, maar het is meestal niet constructief. Want, wat is de waarheid? Wat de ene maat voor waar houdt, kan door een andere maat totaal anders worden beleefd. En, zijn
de scherven na afloop nog te lijmen? Een grote uitbarsting laat de maatschap dikwijls zitten met onherstelbare schade. Verstoorde verhoudingen laten voor wat ze zijn en de onderlinge spanningen met de mantel der liefde bedekken, is geen alternatief. Het leidt tot ‘mentaal afscheid’ en jezelf steeds meer terugtrekken uit het collectief.

De grote kunst is om onderlinge spanningen niet te lang te laten oplopen, zodat er nog niet zo veel spanning op staat, en ze tijdig op een acceptabele manier te adresseren zijn. Natuurlijk is een maatschap geen praatgroep waarin elke rimpeling op het wateroppervlak uitvoerig dient te worden bediscussieerd. Maar soms is het nodig om elkaar feedback te geven. Dat begint met het besef dat de collega’s een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben voor de organisatie van de maatschap en dat het bespreken van onenigheden daar deel van uitmaakt. Alle onenigheden? Nee, want ieder vult het werk, en de verantwoordelijkheden die daarbij horen, op zijn eigen manier in en de wijze waarop dat gebeurt moet je elkaar vooral gunnen. Maar wanneer er zich patronen voordoen die de samenwerking verstoren, dan is het de verantwoordelijkheid van de maatschap om de ander daar tijdig op aan te spreken. Vanuit de juiste intentie, namelijk als investering, om er samen uit te komen en de maatschap als geheel beter te laten functioneren.

Maar hoe doe je dat? Met humor, met milde spot, en vooral met het tonen van interesse. Door het stellen van vragen bereik je meestal meer dan met het uitspreken van oordelen.

Delen