Opstand

De laatste weken werd er zowel vanuit de beroepsvereniging van fysiotherapie als vanuit logopedie een duidelijk signaal afgegeven aan zorgverzekeraars en politici over de wijze van zorginkoop. Deze geluiden zijn niet nieuw maar werden nu wel wat scherper neergezet.

Al jaren wordt er melding gemaakt van willekeur, niet nakomen van afspraken, lage tarieven en opleggen van hoge eisen. Ook het adviesorgaan van het ministerie van VWS wees al lang op de slechte positie van zorgverleners bij zorginkoop. Er wordt echter geen gehoor aan gegeven. Het enige wat we merken is dat het niet tekenen van het contract indruk maakt.

Wat voor boodschap wordt hiermee afgegeven? Welke wegen zijn er nog meer te bewandelen als we nu al horen dat zorgverzekeraars voor 2019 vooralsnog geen ander beleid in hun inkoop van plan zijn?

De eisen aan zorgverleners zijn alleen maar gestegen. Dat is gebeurd door meerdere instanties zoals ministerie, zorgverzekeraars en beroepsverenigingen. Er was al een geweldig systeem van kwaliteitsregistratie in de zorg maar er werd weer iets nieuws opgetuigd. In het kader van transparantie moeten we elke stap die we zetten registreren.

Enkele politici luisteren wel en proberen de redelijkheid en billijkheid terug te brengen in de eisen en vergoedingen. Ook deze weg is al eens eerder bewandeld, maar we hopen dat het nu wat oplevert.

We kunnen als zorgverlener ook stoppen met scholing en aanschaf van materiaal. We kunnen stoppen met administratie en vernieuwen van praktijkinrichting. We stoppen met vergaderen, kwaliteitskringen en overlegsituaties. We stoppen met extra accreditaties en audits. We meten geen klantervaringen meer, verdiepen ons niet in nieuw onderzoeksmateriaal en nieuwe behandelmethoden en plannen minder tijd in voor patiëntcontact. We blijven stilstaan, net als het tarief dat we al jaren krijgen.

We blijven stilstaan, net als het tarief dat we al jaren krijgen

We stoppen met het nazoeken van wat er wel en niet bij iemand onder de verzekering valt en laten dit de patiënten zelf uitzoeken. Geloof me, dat wordt een hels karwei voor hen en veel extra werk voor verzekeraars. Wordt telefonisch overleg wel of niet ingekocht, is er een lange zitting mogelijk, is er directe toegang en hoeveel behandelingen worden vergoed?

We laten de kosten weg die we maken in verband met privacy en softwarevernieuwingen en houden pas op de plaats. Er zit geen ruimte in salarissen voor medewerkers en de tijd die ze kwijt zijn aan administratie en opgelegde eisen wordt alleen maar meer. We stoppen dus maar met nieuwe collega’s opleiden want er zit geen toekomst in. We werken naar rato vergoeding of tekenen geen contract.

Welke zorgverzekeraar wil dit voor zijn klanten?

En toch is dit wat er al vele jaren gebeurt bij de zorginkoop: stilstaan en niet luisteren naar wat er allemaal nodig is voor goede zorg en serviceverlening aan de patiënt.

Waar leidt dit toe? Opstand? Ik kan het bijna voelen….

Delen