Orde: geen minimum-specialisten

De kwaliteit van de opleidingen tot medisch specialist komt in gevaar als voorstellen uit het zogeheten IBO-rapport van een ambtelijke werkgroep ten uitvoer worden gebracht. Dat stelt de Orde van Medisch Specialisten (OMS) op haar website. Plannen om de opleidingstijd tot een minimum te verkorten, de opleidingsbudgetten voor algemene ziekenhuizen te verlagen en aios zelf te laten meebetalen aan de studie worden door de Orde naar de prullenbak verwezen.

Het doel van de werkgroep was uit te zoeken of er mogelijkheden zijn om geld te besparen op de universitaire medische centra, stelt de OMS. De werkgroep constateert volgens de Orde in feite dat zij niet is staat is hiervan een helder beeld te verkrijgen en vervolgens de besparingen voor een belangrijk deel op het onderdeel opleidingen zoekt. Dit zal volgens de OMS grote gevolgen hebben alle medische vervolgopleidingen, niet alleen die in UMC’s.

Bij het voorstel de opleidingsduur te verkorten lijkt volgens de Orde niet te zijn gekeken naar de kwaliteitsaspecten van de opleiding. Nederland kent een hoog niveau van medisch specialistische zorg, met het verkorten van de opleidingsduur komt dit onder druk te staan.

Ook voor de algemene ziekenhuizen zouden de voorgestelde maatregelen grote financiële gevolgen hebben, waardoor de opleidingen meer en meer geconcentreerd zullen worden in de UMC’s. Dit zou volgens de Orde geen goede ontwikkeling zijn, omdat zij een brede en gevarieerde opleiding, waarin ook algemene ziekenhuizen meedraaien, als essentieel voor de opleiding acht.

Wat betreft het plan om aios te laten meebetalen aan hun eigen opleiding schaart de OMS zich achter De Jonge Orde en de LVAG. Met een dergelijke financiële drempel zal de opleiding mogelijk niet meer voor iedereen toegankelijk zijn.

Lees meer op de website van de Orde van Medisch Specialisten.

 

Delen