Ouderengeneeskunde in de toekomst

Het nieuwe document Specialist ouderengeneeskunde 2030 van Verenso geeft zes concrete handelingsperspectieven voor specialisten ouderengeneeskunde om voorbereid te zijn op de toekomst in een vergrijzende samenleving.

Het rapport benoemt belangen als: promoten van het specialisme binnen de opleiding; actief inzetten op lobby en promotie; de noodzaak van samenwerking en taakherschikking; stimuleren van actief leiderschap; actief ontwikkelen van kwaliteit en normenkaders en ten slotte het stimuleren van de inzet van technologie. Ook beschrijft het rapport wat patiënten en collega-professionals mogen verwachten van een specialist ouderengeneeskunde en wat de collectieve identiteit van de beroepsgroep is. verenso.nl (zoek op 2030).

Delen