Overdracht

Het is als zorgprofessional verleidelijk om helemaal op te gaan in de dagelijkse beslommeringen van uw praktijk. Toch is het goed om met enige regelmaat te reflecteren op de toekomst. En daarbij ook uw gedachten eens te laten gaan over de toekomstige overdracht van uw onderneming, want daar komt misschien meer bij kijken dan u denkt. 

Veel van uw collega’s laten het moment van overdracht samenvallen met de AOW-gerechtigde leeftijd of de door het pensioenfonds vastgestelde leeftijd. Maar het kan natuurlijk zijn dat deze leeftijd niet past bij uw persoonlijke wens. Mocht u uw praktijk eerder willen overdragen, dan is het zaak om goed te onderzoeken of dit financieel haalbaar is.

Naast de financiële haalbaarheid, is het van belang om stil te staan bij een mogelijke opvolger. Het is namelijk niet altijd eenvoudig om een geschikte kandidaat te vinden. Hoe eerder u hiermee begint, hoe groter de kans op een match. Om kandidaten te interesseren, is het van belang een document op te stellen met de relevante gegevens over uw onderneming. En zodra u iemand heeft gevonden, is het belangrijk om de afspraken in een overnamecontract vast te leggen. 

‘Wat als u uw onderneming niet kunt overdragen?’

Ik kom ook regelmatig tegen dat een praktijkhouder zijn onderneming overdraagt aan een directe collega of aan een commerciële partij, die een bestaande onderneming wenst uit te breiden. Ga hierbij na of deze partij aansluit bij uw wensen en zorg ervoor dat de afspraken goed op papier komen.

Tevens raad ik aan om in kaart te brengen wat de gevolgen zijn als u uw onderneming onverhoopt niet kunt overdragen. Hoe gaat het met uw personeel, de zorgverzekeraar, een huurovereenkomst of een zakelijk pand?     

Veel succes met nadenken over en voorbereiden op uw praktijkoverdracht.

Delen