Overschrijding BKZ zelf opvangen

Als zorgprofessionals het budgettair kader overschrijden, bijvoorbeeld in de huisartsenzorg of multidisciplinaire zorg, dan dient dat in eerste instantie opgevangen te worden in de desbetreffende sector zelf. Dit schrijft minister Edith Schippers in antwoord op Kamervragen van D66-Tweede Kamerlid Pia Dijkstra.

Naast de opvang in de eigen sector kan ook gezocht worden naar dekking binnen het totale Budgettair kader zorg (BKZ), stelt Schippers. Maar zij vindt dat de totale zorguitgaven dienen te vallen binnen de kaders die er zijn gesteld. “Bij overschrijdingen van het budgettair kader zorg ben ik genoodzaakt maatregelen te nemen”, schrijft zij.

Zorgverzekeraars zijn volgens Schippers vrij om hun zorginkoop zelfstandig vorm te geven. “Daarbij hoort dus ook de ruimte voor de zorgverzekeraar om af te wijken van de verhouding tussen de uitgaven per sector zoals is vastgelegd in het BKZ. Zo kan een zorgverzekeraar ervoor kiezen om minder zorg in te kopen in het ziekenhuis en dit te verplaatsen naar de eerste lijn. Deze verschuiving op lokaal niveau moet uiteindelijk ook zichtbaar worden in de totale (landelijke) uitgaven aan zorg. Op het moment dat dit zichtbaar wordt, is het mogelijk om een overschrijding in de eerste lijn te dekken met een onderuitputting in de tweede lijn.”

Schippers vindt het de taak van zorgverzekeraars om de zorg zo doelmatig mogelijk in te kopen en op deze wijze bij te dragen aan een gematigde groei van de totale zorguitgaven. Verzekeraars zijn niet alleen verantwoordelijk voor de prijs en kwaliteit, maar ook voor het volume. Kopen ze meer in dan nodig, dan is dat op macroniveau zichtbaar in een overschrijding van het BKZ.

Delen