Oversluiten in COVID-tijd

De COVID-19-pandemie brengt een hoop onzekerheid met zich mee. Voor ons persoonlijk, maar ook in economische zin, zoals voor de woningmarkt. De toenemende risico’s en de onzekerheid over de kapitaalmarktrente heeft een aantal geldverstrekkers al doen besluiten om de hypotheekrente te verhogen. Wat deze rente de komende tijd gaat doen, is lastig te voorspellen, maar aan de dalende trend lijkt voorlopig een einde te zijn gekomen. De angst voor een verder stijgende rente roept de vraag op of het niet verstandig is de hypotheek nu over te sluiten. Meerdere factoren zijn hierbij van belang.  

Ten eerste speelt de hoogte van de boeterente een rol. Geldverstrekkers brengen deze in rekening voor de gemiste rente-inkomsten en dit kan fors oplopen. Kunt u de boeterente wel betalen en terugverdienen binnen de nieuwe rentevastperiode? Zeker in deze onzekere tijd is het zinvol om ook liquide middelen achter de hand te houden om tegenvallers op te kunnen vangen.

Blijvend lage maandlasten voor een langere periode

Ook de hypotheekvorm is van belang. Heeft u een (bank)spaarhypotheek, dan is oversluiten vaak niet voordelig. Omdat de rente van het spaarproduct gekoppeld is aan de hypotheekrente, stijgt door een lagere hypotheekrente de inleg van dit product. Uw netto maandlasten worden hierdoor soms juist hoger. 

Wanneer uw rentevastperiode nog maar kort is of wanneer u al verhuisplannen heeft, dan is oversluiten ook niet altijd voordelig. Bij afloop van de rentevastperiode of bij verkoop van de woning, hoeft u namelijk geen boeterente te betalen.

Door de hypotheek over te sluiten, kiest u voor de zekerheid van een blijvend lage maandlast voor een langere periode. Dat kan in deze onzekere tijd zeer welkom zijn.

Tot slot nog een tip. Wanneer u uw hypotheek oversluit, vergeet dan niet de voorlopige aanslag voor het jaar daarop te wijzigen. Zo voorkomt u verrassingen achteraf.

Delen