Patiënt de dupe van beperkende voorwaarden zorgverzekeraar

Ruim driekwart van de zorgverleners die met zorgverzekeraars contracten sluiten, kan door beperkende voorwaarden van zorgverzekeraars steeds vaker niet de behandeling geven die zij als professional nodig vinden. Dat blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond en VvAA.

Patiënten krijgen hierdoor vaak niet de zorg die zij nodig hebben: behandelingen worden onder druk van zorgverzekeraars ingekort en patiënten krijgen niet de meest geschikte medicijnen. De Consumentenbond en VvAA willen dat beperkende afspraken vanaf het begin glashelder zijn.

Zorgverlener kan niet de zorg leveren die hij het best acht

Artsen, fysiotherapeuten, psychologen en andere (para)medici zeggen door zorgverzekeraars te worden beknot in het aantal of de duur van behandelingen, op straffe van een boete of zelfs het verliezen van het complete contract. Zo geeft drie kwart van de medisch specialisten aan geconfronteerd te worden met de negatieve gevolgen van het zogenoemde ‘omzetplafond’ waardoor patiënten niet meer door hen behandeld kunnen worden. Ook fysiotherapeuten geven aan soms nieuwe patiënten te moeten wegsturen.Vrijwel alle apothekers stellen dat ze vanwege het zogenoemde ‘preferentiebeleid’ vaak medicijnen moeten leveren die volgens hen voor de patiënt niet het beste zijn.

contractering-zorgverzekeraars-zorgverleners

Klik op de afbeelding om het onderzoeksverslag te downloaden

Ten koste van aandacht en zorg

Bart Combée, directeur Consumentenbond: “Het is voor de Consumentenbond onacceptabel dat zorgverzekeraars aanvullende zorgverzekeringen blijven aanbieden met bijvoorbeeld dertig fysiotherapiebehandelingen extra, terwijl zorgverleners vanwege hun werkcontract nog niet de helft kunnen geven.”

“Via de contractvoorwaarden gaat de verzekeraar op de stoel van de zorgverlener zitten”, zegt Edwin Brugman, directeur Kennismanagement en Netwerken van VvAA. “Dat bevordert de benodigde vertrouwensrelatie tussen arts en patiënt niet. Afspraken mogen nooit ten koste gaan van aandacht van de zorgverlener en de zorg voor de patiënt. Zorgverzekeraars moeten daarom per direct stoppen met omzetplafonds.”

Einde aan ‘geheime’ beperkingen

De Consumentenbond en VvAA willen dat beperkende afspraken glashelder zijn en willen een einde aan ‘geheime’ beperkingen. Verzekerden moeten de zorg krijgen waarvoor ze hebben betaald, van de zorgaanbieder voor wie ze hebben gekozen. Nu is er vaak onduidelijkheid, bijvoorbeeld omdat twee op de drie zorgverleners aangeeft dat ze een geheimhoudingsplicht in hun contract hebben.

Volgens de Consumentenbond en VvAA wordt met dit onderzoek duidelijk hoe groot de gevolgen van contracten zijn voor de zorg en hoe weinig invloed consumenten hierop hebben. De voorwaarden van zorgverzekeraars brengen de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg in gevaar.

Over contracten

De meeste beperkende voorwaarden ervaren zorgverleners bij de grote zorgverzekeraars. Driekwart van de zorgverleners sluit contracten met een of meerdere zorgverzekeraars. Een kwart van de zorgverleners sluit helemaal geen contracten, meestal doen ze dat bewust. Verzekerden met een naturapolis, budgetpolis of combinatiepolis krijgen zorg dan vaak niet volledig vergoed of de zorgverlener of instelling betaalt ‘uit eigen zak’ bij. Verzekerden met een restitutiepolis krijgen de zorg meestal wel vergoed.

Over het onderzoek

De Consumentenbond en VvAA benaderden 25 duizend zorgverleners. 1670 Zorgverleners vulden de vragenlijst in, waaronder apothekers, fysiotherapeuten, psychologen, huisartsen, logopedisten, medisch specialisten, tandartsen en verloskundigen.

Delen