Patient journey

Een plaatje zegt meer dan duizend woorden. En als nu aan één ding in de zorg duizend(en) woorden besteed worden, dan is het wel aan het optimaliseren van het zorgproces van de patiënt en de beslis- en overdrachtsmomenten die daarin zitten. Wat een goed initiatief dus van industrieel ontwerper Ingeborg Griffioen om hiervoor Medische Metrolijnen te ontwikkelen.

Griffioens citaat uit de berichtgeving: “In grotere zorginstellingen, waar soms duizenden mensen werken, kan de ene afdeling weinig zicht hebben op wat de andere doet”, is natuurlijk een understatement van jewelste. Samen in één gebouw werken is niet hetzelfde als samenwerken in één gebouw. En ze heeft gelijk als ze zegt dat activiteiten die worden bedacht om die samenwerking te vormgeven veelal leiden tot richtlijnen en protocollen – tot papier dat in een la verdwijnt dus.

‘Samen in één gebouw werken is niet hetzelfde als samenwerken in één gebouw’

De medische metrolijn acute zorg infectie-uitbraak Covid-19 is een mooi voorbeeld om te laten zien hoe verhelderend beeld kan zijn ten opzichte van zo’n veelheid aan woorden, Zeker als in de praktische uitwerking stopmomenten worden opgenomen, waarop even moet worden gekeken of aan alle voorwaarden is voldaan om het proces van de patiënt veilig te kunnen vervolgen.

De metrolijnen zijn in principe alleen beschikbaar voor leden van de VVCZ, maar de Covid-19 metrolijn is voor alle ziekenhuizen toegankelijk. Een mooi gebaar, en een goede manier om er kennis mee te maken.  

Delen