Patiëntenperspectief

Als ik zorg nodig heb, kies ik dan voor een behandelaar die in mijn verzekerde pakket volledig wordt vergoed, een behandelaar bij wie ik 25 procent zelf moet betalen, of een behandelaar bij wie ik maar moet afwachten of mijn zorgverzekeraar iets van de behandelkosten vergoedt?

Het meest voor de hand liggende antwoord is voorspelbaar “Ik kies voor de behandelaar die mij het beste helpt.” Maar je weet als nieuwe patiënt helemaal niet welke behandelaar dat is. Je kent niet alle behandelaars waaruit je kunt kiezen en wilt dus een voorselectie kunnen maken. Natuurlijk hebben die behandelaars allemaal een diploma, dus daar kun je niet op afgaan. Ze halen ook allemaal hun verplichte bij- en nascholingspunten, dus daarmee kom je ook niet veel verder. De kwaliteit van bij- en nascholing varieert sterk, dus het aantal studiepunten zegt niet zoveel over de kwaliteit of over de vraag in hoeverre de behandelaar de opgedane kennis toepast in zijn patiëntbehandeling.

Laat ik daarom even flauw doen en zeggen: je krijgt bij je antwoord geen vrije ruimte buiten de drie genoemde opties: volledige vergoeding, 25 procent zelf betalen of niet weten of je behandelkosten vergoed worden. Je moet kiezen uit een van die drie en je bent een nieuwe patiënt, dus je hebt geen inzicht in de kwaliteit die je kunt verwachten van behandelaar A, B of C. Wat kies je?

Zelf zou ik dan kiezen voor de behandelaar die volledig vergoed wordt. Met als reden: de zorgverzekeraar weet ook niet alles, maar hij zal toch wel een béétje een reden hebben om die behandelaar te contracteren en dus mijn behandeling te vergoeden. Maar je hebt gelijk: het liefst ga je natuurlijk naar de behandelaar die je het beste helpt. De behandelaar die dat – toetsbaar – kenbaar maakt, is spekkoper.

Delen