Pensioen nada

“Wat is uw leeftijd?”, vroeg de dame van de slijterij waar ik laatst een fles sterke drank wilde afrekenen. Toen ik met rood hoofd stamelde dat ik 37 was, beval ze me bars mijn legitimatiebewijs te tonen. Deze dame (ik schatte haar maar iets ouder dan ik) was duidelijk niet leeftijdsbewust, en waarschijnlijk was ze ook niet pensioenbewust. Ik ben dat wel, maar dat komt vooral doordat dit voor mij dagelijkse kost is.

De meeste Nederlanders zijn niet zo pensioenbewust. Uit onderzoek blijkt telkens weer dat wij liever nu die boot kopen dan dat we geld opzijzetten voor later. Zelfs als we eigenlijk wel weten dat we prima zonder die overbodige luxe kunnen en dat het pensioen daarentegen best een aanvulling kan gebruiken.

Uit cijfers over 2010 komt naar voren dat het gemiddelde bruto-inkomen van een stel waarvan beide partners 65 jaar of ouder zijn, zo’n 3800 euro per maand bedraagt. Van deze inkomsten is 40 procent afkomstig uit AOW en 35 procent uit pensioen- en lijfrente-uitkeringen. De bijdrage van de inkomsten uit vermogen, zoals rente en dividend, is met zo’n 6 procent relatief klein te noemen. Het overige aanvullend inkomen is goed voor 19 procent van het gemiddelde bruto-inkomen. Een op de tien 65-plussers heeft naast de AOW geen of minder dan 250 euro aanvullende inkomsten per maand. Het grootste deel van deze groep zijn alleenstaande vrouwen. Uiteraard kunt u blijven denken dat u het tegen die tijd wel ziet. Of dat het bovenstaande niet op u van toepassing is; uw pensioen is immers goed geregeld. En die erfenis laat ook niet eeuwig op zich wachten. Verstandiger is het echter om tijdig een realistisch beeld te krijgen van uw situatie na pensionering. En daar uw huidige uitgavenpatroon op af te stemmen. Liever pensionado, dan ‘pensioen nada’ tenslotte!

Delen