Persoonlijke groei

Voor ons in het St. Antonius ziekenhuis is continu verbeteren een van de belangrijkste doelstellingen. Daarbij staat persoonlijke groei centraal, waarbij geldt:

‘Mensen groeien door processen te verbeteren’

Procesverbetering vergt gedragsverandering en daarvoor is afstemming met collega’s nodig en gedragsverandering als iets besloten wordt. Dit vraagt iets van je leiderschap.

Bij leiderschap gaat onze aandacht meestal naar leidinggevenden, maar de kracht van continu verbeteren (of PV+ (‘Probleemoplossend vermogen vergroten’) zoals we het in het Antonius noemen) zit juist in het vergroten van het persoonlijk leiderschap van alle medewerkers en artsen die initiatief willen nemen om iets te veranderen. Persoonlijk leiderschap vergroten gaat niet alleen om het aanleren van nieuwe vaardigheden of het opdoen van nieuwe inzichten. Het gaat juist ook om het beter leren kennen van jezelf. Wat voor effect heeft jouw gedrag op anderen en als je gedragsverandering beoogt, wat ga je dan bij jezelf veranderen om dat te bereiken? En welke overtuigingen van jezelf staan dat in de weg?

Ikzelf kreeg bijvoorbeeld altijd jeuk als ik in mijn studie leerde over ‘leiderschap’. Ik associeerde het met de neiging van ‘leiders’ om mensen als een kudde schapen te zien die het liefst zonder nadenken achter je aanlopen. Dat past niet bij mijn mensbeeld. Inmiddels weet ik dat er allerlei vormen van leiderschap zijn die wel passen bij mijn mensbeeld en probeer ik mijn leiderschap te ontwikkelen.

Cruciaal bij zo’n leerproces is om feedback te krijgen op het effect van je gedrag. Feedback van collega’s, van patiënten, van je leidinggevende. Maar ik heb een verassende vorm van feedback ontdekt: directe, authentieke feedback van een buitenstaander die je werk niet kent, die jou niet kent, die niet eens weet dat je feedback zoekt. Die je een confronterende spiegel voorhoud door puur te reageren. Feedback van… een paard.

Bij het coaching- en trainingsorganisatie Stap voorwaarts van Simone van Loon worden paarden ingezet om teamprocessen te verbeteren en op individueel niveau persoonlijke groei te bevorderen en leiderschapskwaliteiten te verbeteren. Of zoals dat op de website zelf wordt omschreven: “Bij coaching met paarden werk je op een directe en praktische manier aan deze thema’s. Het accent ligt steeds op het zelf ervaren. Paarden spiegelen wat er bij mensen speelt. Dit geeft in korte tijd diepe inzichten met concrete resultaten.”

Om een indruk te krijgen van hoe dat werkt, lees je hier de leerervaring van iemand (niet ikzelf dus) die daar een leerproces mee in gang heeft gezet zoals ik het beoog met coaching op continu verbeteren.  Als het aanspreekt kan een conclusie zijn om ook eens coaching door een paard te overwegen. Of iets laagdrempeliger om wat vaker authentieke feedback geven (als de ander daar ontvankelijk voor is).

Deze tekst verscheen eerder in aangepaste vorm op leandenkenindezorg.blogspot.nl.

Delen