Perspectiefwisseling

Interessante reacties op het bericht dat Achmea zich bij de zorginkoop 2016 nadrukkelijk gaat richten op het patiëntperspectief. “Dat bewijst dus dat ze dat voorheen niet deden”, lezen we op zorgvisie.nl. Scherp, en niet helemaal onbegrijpelijk, maar in de kern toch onjuist. Bij de komst van de Zorgverzekeringswet kregen de zorgverzekeraars de opdracht zorg voor hun verzekerden te gaan inkopen op basis van prijs en kwaliteit. Over die kwaliteit was nog weinig bekend, dus zetten ze in op de prijs. Ook dat gebeurde vanuit het perspectief van de verzekerde, om de premieontwikkeling in de hand te houden.

Op farmaactueel.nl lezen we de reactie ‘Een hoop blabla zonder concrete uitwerking’. Die is verrassend, want Achmea biedt juist wél concrete uitwerking, in de vorm van de acht zorgmodules die het benoemt. In de berichtgeving noemt directeur zorginkoop Olivier Gerrits als voorbeeld de module thuisdialyse, maar ook de andere zeven zijn illustratief voor wat Achmea probeert te bereiken. Kijk bijvoorbeeld naar de module geboortezorg, waar verbetering van samenwerking tussen zorgaanbieders voorop staat. Of naar de module Prolife, voor mensen die op basis van hun geloofsidentiteit belang hechten aan zorgaanbieders met dezelfde identiteit.

Of de verzekerden dit interessant gaan vinden, zal de praktijk moeten uitwijzen. Feit is in ieder geval wel dat de keuze om minder aanbodgericht en meer patiëntgericht te gaan inkopen een bijdrage kan leveren aan het herstel van vertrouwen in de zorgverzekeraars. Niet voor niets verwijst Gerrits naar het gegeven dat veel getwijfeld wordt aan de intenties van zorgverzekeraars. Het feit dat Achmea het inkoopproces nu anders gaat vormgeven en dat het de eigen inkooporganisatie hiervoor herinricht, laat zien dat het de kritiek serieus neemt.

Delen