Pijnpunt

De voorzieningenrechter is niet meegegaan in de eis van de ggz-aanbieders die de aanlevering van patiëntgegevens aan de Nederlandse Zorgautoriteit tijdelijk stop wilden zetten, in afwachting van de bodemprocedure die ze tegen de NZa zijn gestart.

De uitspraak over die bodemprocedure zullen de ggz-aanbieders dus moeten afwachten, en in tussentijd blijft hun verplichting om het patiëntgegevensformulier in te vullen. Zoals bekend hebben patiënten daarbij wel de ruimte om aan de behandelaar kenbaar te maken dat zij bezwaar hebben tegen het invullen van een aantal van deze vragen. Is het denkbaar dat een behandelaar dit omdraait? De patiënt kent en vertrouwt zijn behandelaar. De NZa kent hij niet.

“De trieste constatering is dat we feitelijk niet zoveel zijn opgeschoten sinds 2006”

Waarom de NZa de gegevens wil hebben is duidelijk. Ze wil inzicht in de vraag of patiënten de zorg krijgen die ze nodig hebben en of dit effectief gebeurt. Een doelstelling die aansluit bij de ‘passende zorg’-discussie. En een doelstelling die in breder perspectief ook in het belang is van alle verzekerden. Want passende zorg betekent dat effectief met de zorgkosten wordt omgegaan en dat onze maandelijkse zorgpremie dus betaalbaar blijft. Maar misschien zit hier ook wel een deel van de pijn van de ggz-aanbieders. De patiëntgegevens kunnen inzicht geven in de effectiviteit van hun handelen. Dat is eng.

Het is een pijnpunt dat veel breder speelt dan bij de ggz-aanbieders alleen. De trieste constatering is dat we feitelijk niet zoveel opgeschoten zijn sinds 2006, toen het de bedoeling werd dat de zorgverzekeraars zorg gingen inkopen op basis van prijs én kwaliteit. Dat laatste kan alleen als zorgaanbieders de bereidheid tonen om vanuit het bredere toekomstperspectief van de zorg te denken en te handelen.

Delen