Plafonddiscussie

Is het ‘geld boven gezondheid’? Is het ‘het failliet van het stelsel’? Is het ‘onacceptabel’? Voor Tweede Kamerlid Joba van den Berg (CDA) is het in ieder geval ‘niet meer te begrijpen’ (liet ze weten op X) dat Alrijne Ziekenhuis al in augustus moet aangeven dat bij andere zorgverzekeraars dan Zorg en Zekerheid het budgetplafond in zicht komt.

Zij stelde Kamervragen. Het is goed denkbaar dat demissionair minister Ernst Kuipers vraag vier positief beantwoordt. Die vraag luidt: ‘Deelt u de mening dat, aangezien zorgverzekeraars voldoende zorg dienen in te kopen, dat ook betekent dat mensen binnen een redelijke tijd geholpen moeten worden?’ Dat klinkt immers redelijk. Maar gelet op de doelstellingen van het Integraal Zorgakkoord is het wel de vraag of ze ook allemaal in het ziekenhuis moeten worden geholpen.

‘Gelet op de doelstellingen van het Integraal Zorgakkoord is het de vraag of ze allemaal in het ziekenhuis moeten worden geholpen’

Kuipers kan natuurlijk ook zeggen dat het de zaak is van het ziekenhuis en de betreffende zorgverzekeraars zelf om het probleem waarmee Alrijne de publiciteit zocht samen op te lossen. Twee van die zorgverzekeraars, VGZ en Menzis, hebben het ziekenhuis al gevraagd om de berichtgeving aan te passen omdat die naar hun inzicht niet correct is. Zilveren Kruis stelt dat een tekort aan personeel de reden is waarom operaties niet doorgaan.

Van den Berg heeft Kuipers verzocht haar vragen voor de tweede week van september te beantwoorden. Het is de vraag of de vragen die ze nu heeft ingediend dan nog recht doen aan de actualiteit van dat moment.

Delen