Platform palliatieve zorg

Op 15 april lanceerden Palliatieve Zorg Nederland (PZNL) en O²PZ samen het landelijke Onderwijsplatform Palliatieve Zorg met als doel kennis van palliatieve zorg bij zorgverleners te vergroten.

De focus ligt bij opleidingen vooral op het genezen van patiënten waardoor de kwaliteit van leven van patiënten in de palliatieve fase onderbelicht kan raken. Het onderwijsplatform biedt opleiders en docenten concrete handvatten om palliatieve zorg nog beter in hun onderwijs te verankeren. Zorgverleners vinden er een overzicht van bij- en nascholingen over palliatieve zorg. Het platform is vrij toegankelijk. palliaweb.nl

Delen