Polis-check geen taak zorgverlener

Edwin Brugman
Edwin Brugman is directeur Kennismanagement en netwerken VvAA. Lees alle artikelen van Edwin Brugman

Na toenemende kritiek op de voorgenomen wijziging van artikel 13 – waarmee het fundamentele recht van burgers te allen tijde hun zorgverlener te kunnen kiezen, dreigt te worden afgeschaft – zond patiëntenfederatie NPCF de politieke partijen een brief over dit onderwerp. Als het aan de NPCF ligt, wordt de zorgverlener straks ook assurantieadviseur.

Hoewel men zou verwachten dat een patiëntenorganisatie zich sterk zou maken voor het behoud van het keuzerecht – het gaat namelijk nogal ver om de keuze voor zorg in handen te leggen van een private verzekeraar – geeft de NPCF in de brief feitelijk aan onder voorwaarden akkoord te kunnen gaan met de afschaffing ervan. Eén van die voorwaarden is opmerkelijk: de ‘polis-check’.

De NPCF maakt zich – terecht – zorgen over patiënten die straks worden geconfronteerd met kosten voor een behandeling die zij niet van hun verzekeraar vergoed krijgen. Hoewel de makkelijkste en meest logische oplossing is om de wet niet te veranderen, adviseert de NPCF om de zogenaamde polis-check in te voeren. In de ogen van de NPCF moeten de zorgverleners voordat zij een patiënt behandelen, deze polis-check uitvoeren. In een tijd waarin we het met elkaar wel eens zijn dat we vooral doelmatig en efficiënt met de euro’s moeten omgaan die aan zorg worden besteed, zouden zorgverleners hun tijd dus moeten gaan besteden aan het beoordelen van de verzekeringspolis van hun patiënten alvorens door te verwijzen of te behandelen. Tijd die uiteraard maar één keer kan worden besteed, en dus ten koste gaat van de tijd die de zorgverlener aan zorg besteedt.

De polis-check kreeg bijval uit politieke hoek, en wel van Lea Bouwmeester, Tweede Kamerlid van de PvdA en voorstander van het wijzigen van artikel 13. Zij gaf aan de polis-check te zien als een service van de zorgverlener aan de patiënt. Diezelfde politica pleit met haar partij voor ‘effectievere en doelmatigere zorg’, en het ‘voorkomen van verspilling’. Dat de zorgverlener kostbare tijd aan het interpreteren van altijd lastige polisvoorwaarden moet besteden, is in haar ogen blijkbaar ‘effectief en doelmatig’. Dat die tijdsbesteding niets met zorg verlenen te maken heeft, is blijkbaar onbelangrijk.

Bovendien: stel nu dat bijvoorbeeld een huisarts een fout maakt bij het beoordelen van de polis, en hij of zij verwijst de patiënt naar een specialist waarvan later blijkt dat de verzekeraar van de patiënt deze niet heeft gecontracteerd. Kan de patiënt de huisarts dan aansprakelijk stellen voor de kosten die de patiënt niet vergoed krijgt?

Als de politiek besluit om het voorstel van de NPCF over te nemen, dan kan de zorgsector er weleens een nieuwe toezichthouder bij krijgen. Want naast de Nederlandse Zorgautoriteit zal de Autoriteit Financiële Markten (AFM) zich moeten gaan bemoeien met de nieuwe assurantieactiviteiten van de zorgverleners. Want iedere zorgverlener die zich op grond van de nieuwe regels – waarvan we natuurlijk hopen dat ze nooit zullen worden doorgevoerd – bezig zal moeten houden met het beoordelen van zorgverzekeringspolissen, en daarover zijn of haar patiënten moet gaan adviseren, zal moeten voldoen aan de eisen die de wetgever en de AFM stelt. En dat betekent: voldoen aan vergunnings- en documentatie-eisen, en opleidings- en nascholingsprogramma’s volgen.

We mogen dus hopen dat de polis-check er nooit komt. Want nog meer bureaucratie in de zorg kunnen we missen als kiespijn. Dus daarom, dames en heren politici, denkt u alstublieft nog eens heel goed na of het nu wel logisch is dat u nog meer macht toeschuift aan zorgverzekeraars. Alle argumenten zijn u bekend.

10 Reacties Reageer zelf

 1. Catherine de Jong Catherine de Jong
  Geplaatst op 30 mei 2014 om 15:52 | Permalink

  We zouden eens bij moeten houden hoeveel tijd het gezeur over wat wel en niet vergoed wordt door de verzekering in beslag neemt in de spreekkamer en vooral ook bij de assistenten die aan de balie zitten. En leg het maar eens uit aan patienten die moeite hebben met de taal of helemaal niet kunnen lezen. Wat dat betreft was het vroegere ziekenfonds een uitkomst. Iedereen wist wat wel en niet werd vergoed en dat was bij alle ziekenfondsen hetzelde. Dat was heel erg patientvriendelijk en prettig voor behandelaars en balie-assistenten.

 2. ans gielen
  Geplaatst op 30 mei 2014 om 17:05 | Permalink

  Walglijk.
  Dat de vvd de zorg de nek omdraait wisten we al. Die partij heeft een hekel aan zieke, zwakke of ouderen. Dat de PvdA zich blijft verlagen tot dit niveau is walgelijk.
  Inmiddels is de zorg ongeveer 25% van haar dure tijd kwijt aan bureaucratie. Zorgverleners houden ik weet inmiddels niet hoeveel duizenden bureaucraten aan het werk een grote WSW eigenlijk. Want het is door ons gesubsidieerd.
  We kijken naar het niveau van onze Europeese buren en de politiek constateert wij kunnen veel minder zorg gaan verlenen. Er wordt NIET gekeken naar hoe weinig administratieve rompslomp deze landen hebben. Maar wat verwacht je van deze visie- waarden en normenloze operatie”marktwerking inde zorg/ DBC-en”. Bezuinigen in de zorg kon, kan. Maar maak een visie, waar wil je zijn over 10 jar en aan welke waarden en normen moet dan de zorg voldoen?
  Nu wordt de zorg opgejaagd, elke keer weer meer en andere regels. Zorgverzekeraars krijgen steeds meer macht. Maken inmiddels miljarden winst. Gaan volgend jaar nog meer winst maken. Ondertussen heeft de patient anno 2014 minder inspraak dan dat deze had als ziekenfondspatient. En dat zal n 2015 nog minder zijn. En de hulpverlener…die bestaat niet meer. Allemaal aan de leiband van de ZV. Poetin zal trots zijn op onze KGBmanier van organiseren en registreren als ie dit komt te weten.

 3. Aycke Smook chirurg
  Geplaatst op 30 mei 2014 om 17:28 | Permalink

  De gezondheidszorg gaat ten onder aan bureaucratie.
  Degenen die het financieren via premies of belasting krijgen steeds minder terug, de aandeelhouders en de managers steeds meer!

 4. Roeland Klein Haneve
  Geplaatst op 30 mei 2014 om 18:57 | Permalink

  Namens wie spreekt die NCPF eigenlijk? Namens welke patiënten? Of heeft ze zichzelf benoemd tot mijn vertegenwoordiger?
  Dergelijke oplossingen maken de zorg alleen maar duurder … ten faveure van de verzekeraars.

 5. Alberts
  Geplaatst op 31 mei 2014 om 13:59 | Permalink

  De NPCF gaat compleet voorbij aan de eigen verantwoordelijkheid van de verzekerde. Die kiest in het nieuwe stelsel zelf voor ZV en polis, en is dus zelf verantwoordelijk voor de gevolgen daarvan. Hulpverleners worden al genoeg van hun core business af gehouden door de verplichtingen vanuit hetzelfde stelsel

 6. Suzan Boomars
  Geplaatst op 31 mei 2014 om 14:23 | Permalink

  Is er nog een mogelijkheid om, collectief, als burgerlijke ongehoorzaamheid, de verzekeringen op te zeggen. Er is een kleine verzekeraar die weigert mee te werken aan gedwongen artsen keuze en al daaropvolgende eisen die maar gesteld blijven worden!

  Gaan we nog opstaan met zijn allen tegen de Zorgverekeraars?

 7. Joke van Galen
  Geplaatst op 31 mei 2014 om 16:22 | Permalink

  Ontketen een Social Media rebellie. Laat de stem van de patiënt dan langs die weg horen. We betalen flink aan de zorgverzekering, maar mogen niet meebeslissen. Hoezo participatiemaatschappij, eigen regie en nog meer van die kreten.
  We moeten ons verzekeren tegen zorg, maar willen gezondheid. En wie kan ons dat leveren? Of liever: wie helpt ons dat te behouden?

 8. E.Kriek
  Geplaatst op 1 juni 2014 om 18:39 | Permalink

  Het schijnt dat er op de site van de NPCF in het begin heeft gestaan:

  “Wij pleiten voor een Poolse Tsjech” .

  Bleek achteraf dus dat zij diegene die hun beleid influistert niet goed hadden verstaan…. !

  Een “polischeck” werd het dus later. Waar gebeurd.

 9. Menno Oosterhoff Menno Oosterhoff
  Geplaatst op 3 juni 2014 om 15:46 | Permalink

  De nieuwe vitale functies: Polis, pols en ademhaling, maar de meeste van deze drie is de polis. Zie blog:eerst de polis dan de pols. http://medischcontact.artsennet.nl/opinie/blogs/blog-1/144838/eerst-de-polis-dan-de-pols-menno-oosterhoff.htm

 10. Henk van Kralingen
  Geplaatst op 5 juni 2014 om 10:24 | Permalink

  Bezuinigingen zijn nodig maar worden op de verkeerde onderdelen ingezet. Als we de vrije keuze inleveren zijn wij met z’n allen overgeleverd aan 3 a 4 zorgverzekeraars die de dienst uit maken en dan is er helemaal geen marktwerking meer.

  Wat echt kosten bespaar als de specialisten maatschappen opgeheven worden en artsen voor zeer goede salarissen in dienst komen van een ziekenhuis. De prive klinieken kunnen zo als aanvulling en wellicht met iets minder vergoeding blijven werken. Dat gaat miljarden schelen operatie kamers kunnen dan weer meer gebruikt worden omdat je met meer artsen kunt werken en de weekeinden ook bezet zijn voor hulp.

  Daarnaast heeft minister Schippers vorig jaar aangegeven dat patienten de rekening rechtstreeks kunnen controleren van specialisten voordat deze aan de zorgverzekeraar wordt aangeboden. Nu is het systeem zo dat maar steeksproef gewijs ingediende rekeningen door de verzekeraar worden gecontroleerd te gek voor woorden dat het geen je moet betalen door niemand gecontroleerd wordt. Onlangs heeft het St. Antonius ziekenhuis in Nieuwegein te horen gekregen dat ze 30 miljoen te veel gedeclareerd hadden inmiddels hebben ze met de zorgverzekering afgesproken onm 20 miljoen alsnog terug te betalen, over de ontbrekende 10 miljoen werden ze het niet eens. U kunt van mij aannemen dat wij dat als consument weer bij moeten dragen met nog meer uitgeklede polissen maar dan wel tegen een hogere prijs.

  Als de politiek hier beter op laat controleren levert dat veel meer op de verplichte toewijzing van specialisten.