Politiek aan zet

Corinne Ellemeet (GroenLinks) kreeg forse kritiek op haar voorstel om kritisch te kijken naar de vraag of doorbehandelen wel altijd de juiste keuze is. Onterecht, want haar voorstel snijdt hout en ze presenteerde het genuanceerd. Niemand beschimpte oncoloog Barbara ven Leeuwen toen die een kleine twee jaar geleden zei: “Iemand die na anderhalf jaar nog steeds niet over de dood van zijn kat heen is, kan het ook na een zware operatie moeilijk krijgen.” En hoogleraar geriatrische oncologie Johanneke Portielje (LUMC) oogstte bijval voor haar voorstel bij oudere kankerpatiënten de behandelkeuze niet alleen te laten afhangen van de tumor, maar deze patiënten ook geriatrisch in kaart te brengen.

Maar zo verging het Ellemeet dus niet. Niet alleen omdat de media aan de haal gingen met de leeftijd van zeventig jaar die ze noemde, maar ook omdat ze politica is. De politiek moet zich niet met deze discussie bemoeien, vonden velen. Gelukkig trekt de politiek zich niets van deze kritiek aan, want minister Bruno Bruins maakt nu bekend werk te maken van haar voorstel. Hij legt bij ZonMw de vraag neer of geriaters een grotere rol kunnen spelen bij ziekenhuisbehandeling van oudere patiënten.

Politiek Den Haag eist zijn plaats weer op in de zorg

Maar hij trekt het ook breder. Niet alleen door te stellen dat kritisch kijken naar overbehandeling voor patiënten in alle leeftijdscategorieën aan de orde is, maar ook door een rem te zetten op onzinnige zorg. Ook dat is niet nieuw, want in het hoofdlijnenakkoord voor de medisch specialistische zorg is afgesproken deze zorg steeds goed te evalueren. Maar evalueren alleen is niet genoeg, zegt Bruins nu, de uitkomsten moeten ook in de praktijk worden gebracht.

‘We laten het over aan het veld’ lijkt dus op zijn retour. Politiek Den Haag eist zijn plaats weer op in de zorg.

Delen