Politiek draagvlak

Frank van Wijck
Frank van Wijck is medisch journalist en houdt als freelancer op maandag, woensdag en vrijdag een weblog bij op de website van Arts en Auto. Lees alle artikelen van Frank van Wijck

Het leek zo’n bescheiden zandbakje, die ongecontracteerde zorg. Maar het is inmiddels, specifiek voor de wijkverpleging, toch wel een onderwerp geworden dat brede aandacht krijgt. We zien in de ongecontracteerde wijkverpleging een stijging van 90 miljoen euro in 2017 naar ongeveer 200 miljoen euro nu.

VWS begint zich nu ook druk te maken over de relatief hoge kosten van ongecontracteerde wijkzorg

Aanvankelijk was het alleen zorgverzekeraar Zilveren Kruis die hiertegen te hoop liep, maar inmiddels is dit al lang niet meer zo. VWS maakt zich nu druk over de relatief hoge kosten van ongecontracteerde wijkzorg en stelt dat deze manier van zorgverlening de taak van de zorgverzekeraars in het stelsel om te sturen op kwaliteit en doelmatigheid ondermijnt. De NZa doet hier nog een schepje bovenop door te stellen dat ongecontracteerde aanbieders baat hebben bij het maximaliseren van hun omzet en zo de zorgkosten opdrijven. Ze waarschuwt voor negatieve effecten op de kwaliteit van zorg en verhoging van de zorgpremie.

Zilveren Kruis verloor eerder dit jaar een rechtszaak over het ontmoedigingsbeleid dat het voor ongecontracteerde wijkverpleging probeerde te voeren. In verband met het hoger beroep dat de zorgverzekeraar nu voorbereidt, zegt directievoorzitter Georgette Fijneman de politiek nodig te hebben als het dit ook verliest. Afgaand op de berichtgeving lijkt het inmiddels al lang niet meer denkbeeldig dat de politiek in dat geval de zorgverzekeraar te hulp gaat komen.

32 Reacties Reageer zelf

 1. Joyce de Bruijne
  Geplaatst op 2 mei 2018 om 21:58 | Permalink

  Wat wordt ik toch verdrietig van dit soort berichtgevingen. In 2012 ben ik zzper geworden… niet om rijk te worden maar omdat ik me niet meer kon vinden in de jakkerZorg. Ik houd van mn werk en doe alles voor mn cliënten.. . zowel betaald als op vrijwillige basis.
  kom toch een keer met een tevredenheids onderzoek door een onafhankelijk iemand. wedden dat dan blijkt dat mensen blij zijn met het stukje menselijke zorg welke zzp’ers bieden?
  onze zorg wordt gewoon geïndiceerd door hbo verpleegkundigen welke hier voor opgeleid zijn. Sterker nog… de zelfde hbo verpleegkundigen worden ook door gecontracteerde organisaties ingehuurd om indicaties te doen. dus daar ligt het niet aan. alleen kijken wij niet op ons horloge… is de tijd om maar heeft de cliënt behoefte aan een gesprek? prima… doe ik dat in mijn eigen tijd. Ik plan namelijk genoeg tijd tussen mijn cliënten om dat mogelijk te maken.
  Maar nee… zorgverzekeraars willen de macht behouden en voor mensen bepalen… en daarom dreigen ze met verhoging van de eigen bijdrage etc… tja… je zal toch ineens een miljoen minder winst maken… scheelt de heren directie een flinke handdruk.
  Dus bij wie gaat het om geld?
  bij ons niet in ieder geval.

 2. Hermien
  Geplaatst op 8 mei 2018 om 13:27 | Permalink

  Ik vind dit erg eenzijdig belicht. Tijdens het ziekbed van mijn man heb ik in zijn laatste weken ook gebruik gemaakt van niet gecontracteerde zorg en dat heb ik heel bewust gedaan, want ik wilde niet iedere keer andere, ofwel vreemde gezichten in huis. Nu was er een vast team, die elkaar afwisselde. Deze dames, sommigen uit onvrede over de werksfeer bij de grote zorgverleners, anderen door eerdere bezuinigingen zzp’er geworden, dienden zelf hun nota’s in en wisten op voorhand dat zij slechts 75% van het uurtarief dat de zorgverzekeraar met de gecontracteerde zorg had afgesproken zouden ontvangen. Hoezo kost het de zorgverzekeraar meer geld? Dat er meer naar de kleinere groepen gaan, lijkt me duidelijker. Kleinschaligheid dient de klant en als je de keuze hebt, lijkt het me duidelijk wat veel mensen kiezen. Meer over mijn ervaringen met deze vorm van zorg? https://hermienstok.wordpress.com/2018/05/07/de-laatste-weken/

 3. Frank van Wijck Frank van Wijck
  Geplaatst op 8 mei 2018 om 17:28 | Permalink

  Hoezo kost het meer geld, is uw vraag. Het kost meer geld als een ongecontracteerde aanbieder voor dezelfde indicatie meer uren maakt dan gecontracteerde collega’s.

 4. L. van Winden
  Geplaatst op 8 mei 2018 om 21:53 | Permalink

  “Jakkerzorg” ( kwaliteit) versus ” meer uren voor dezelfde indicatie” ( kwantiteit) .

  Terwijl diegenen voor kwaliteit in hun beroep gaan voor 75% van het uurtarief. Tot tevredenheid van premiebetalers, zo blijkt .

  De stelling dat zorgverzekeraars selectief inkopen op kwaliteit loopt hier wel een deukje op, vrees ik.

  De idee ” een diagnose, een prijs” doet geen recht aan wat er leeft tussen zorgverleners en patiënten.
  Zoiets heet “zorg” .

  Overigens doet dit idee ook geen recht aan de werkelijkheid.

  Dit model is dus gedoemd te mislukken.

  Simpelweg omdat zowel zorgverleners als patiënten tot inzicht komen, en deze gang van zaken niet langer zullen accepteren.

  Het kan niet vaak genoeg herhaald worden:
  1. patiënten wensen niet gereduceerd te worden tot een DBC.
  2. zorgverleners zullen niet accepteren dat hun patiënt/ cliënt wordt gereduceerd tot een verzameling DBC’s.

  Tijd voor iets anders dus.
  Next.
  Doodlopende weg; extreem duur ook nog eens.

 5. Frank van Wijck Frank van Wijck
  Geplaatst op 8 mei 2018 om 22:16 | Permalink

  Zorgverzekeraars hebben de opdracht om in te kopen op kwaliteit én prijs. Het is ook de bedoeling dat de zorg betaalbaar blijft.

 6. Wil Folmer
  Geplaatst op 8 mei 2018 om 22:41 | Permalink

  Uiteraard.
  Kanttekening : het kwaliteitsverhaal. Dat kan simpelweg niet hard gemaakt worden. Twaalf, dertien jaar na introductie van dit stelsel.
  Blijft kwantiteit over.
  En daar hebben we de dure verzekeraars en hun volgers niet voor nodig.
  Een zakjapanner volstaat.

 7. Frank van Wijck Frank van Wijck
  Geplaatst op 9 mei 2018 om 08:23 | Permalink

  Bedoelt u te zeggen dat de zorgverzekeraars niet in staat zijn geweest om kwaliteit hard te maken? Bij voorbaat mijn excuses als ik uw woorden verkeerd interpreteer, maar als dit wel is wat u bedoelt te zeggen, dan is dit een curieus verwijt. De zorgverzekeraars is immers vaak verweten dat ze op de stoel van de behandelaar zijn gaan zitten door de kwaliteitsdiscussie aan te zwengelen.
  Als die kwaliteit inderdaad op veel fronten nog onvoldoende transparant is – en die mening deel ik – dan valt dit de zorgverzekeraars niet te verwijten. Het zijn immers de zorgaanbieders zelf die hun kwaliteit transparant moeten maken, zij zijn de enigen die dit kunnen. Daarvan bestaan goede voorbeelden – denk bijvoorbeeld aan DICA en Keurmerk Fysiotherapie – maar er is ook nog veel koudwatervrees. Genoegen nemen met sturen op kwantiteit – de zakjapanner-methode dus – zou een enorme verarming zijn. Het is waardevoller de zorgaanbieders aan te moedigen uit hun comfortzone te komen en hun kwaliteit wél inzichtelijk te maken, zodat daarop gericht kan worden ingekocht. Het voordeel is dan voor de verzekerde.

 8. Hermien
  Geplaatst op 9 mei 2018 om 16:26 | Permalink

  Ook zij dienen een zorgplan in, net als bij de gecontracteerde zorg. Die regelgeving geldt ook voor hun, dus ze mogen echt niet ‘zomaar’ iets doen. Ook zij moeten verantwoording afleggen over het aantal uren dat nodig is bij een cliënt.
  Ik kan natuurlijk niet voor alle ongecontracteerde zorg spreken, maar in ons geval zijn er alleen uren berekend die echt nodig waren. En dat we de laatste dagen 24 uurs zorg nodig hadden… Er zitten maar 24 uur in een dag, dus meer valt er voor beide partijen in een dergelijk geval dan niet te declareren.

 9. Frank van Wijck Frank van Wijck
  Geplaatst op 9 mei 2018 om 17:15 | Permalink

  Ik kan niet achter de voordeur kijken om een oordeel te vellen over een individuele casus. Ik constateer slechts welke nadelige gevolgen het ministerie van VWS en de Nederlandse Zorgautoriteit zien van ongecontracteerde zorg. Het zou me niet verbazen als VWS hier op enig moment een conclusie aan verbindt.

 10. W.Folmer
  Geplaatst op 9 mei 2018 om 20:49 | Permalink

  ” Het is waardevoller de zorgaanbieders aan te moedigen uit hun comfortzone te komen en hun kwaliteit wél inzichtelijk te maken” .
  U bent het overduidelijk niet eens met onder meer prof. Jan Kremer.
  U stelt dat het een verdedigende attitude betreft van zorgaanbieders.

  U heeft het over ” comfort zone” .

  Kunt u dat nader toelichten?

 11. Frank van Wijck Frank van Wijck
  Geplaatst op 9 mei 2018 om 22:15 | Permalink

  Transparantie over kwaliteit betekent dat op basis van kwaliteit zorg kan worden ingekocht. Dat is interessanter voor zorgaanbieders die bovenin de curve zitten dan voor collega’s die minder goede kwaliteit leveren.

 12. Folmer
  Geplaatst op 9 mei 2018 om 22:41 | Permalink

  U bent het dus niet eens met diverse zorgverleners, waaronder autoriteiten op dit gebied, over het begrip ‘ kwaliteit’.
  Benieuwd naar uw onderbouwing.
  Maar voor de discussie misschien niet noodzakelijk.
  Als immers astgesteld wordt dat inkoop op kwaliteit 12 jaar na dato niet werkt, los van de uiteenlopende verklaringen, dan praat men dus over een mislukt project.

 13. Frank van Wijck Frank van Wijck
  Geplaatst op 9 mei 2018 om 23:10 | Permalink

  Nee, over een project in wording. Het stelsel is nog vrij jong, een tankschip keren kost even.

 14. Alberts
  Geplaatst op 11 mei 2018 om 11:11 | Permalink

  Kwaliteit in de zorg kent een te grote subjectieve kant én waar het objectief is een te grote ongrijpbare factor, dat het volledig sturen op kwaliteit nooit zal gaan lukken. Daar komen steeds meer mensen achter.

 15. G K Mitrasing
  Geplaatst op 11 mei 2018 om 13:38 | Permalink

  kwaliteit is een leeg begrip, daardoor kan je langs elkaar heen kwekken en er vele blogjes mee vullen…
  misschien een jaar lang schrijven over de processen in de zorg zonder ooit het woord kwaliteit te gebruiken? Levert wrs meer waardevolle zaken op.

 16. Frank van Wijck Frank van Wijck
  Geplaatst op 11 mei 2018 om 18:57 | Permalink

  Kwaliteit een loos begrip? Ik vraag me af of de zorgprofessionals die dit beweren ook uit eten bij McDonald’s en in een Trabant rijden. En voor degenen die nu stellen dat ik de zorg niet mag vergelijken met een broodje hamburger: ik zie niet in waarom juist de zorg zo’n enorm bijzondere sector zou zijn dat alleen daar het begrip kwaliteit geen betekenis heeft.

 17. A.L.Haring
  Geplaatst op 11 mei 2018 om 18:59 | Permalink

  De term “kwaliteit” is weggerukt uit de routine, het dagelijks handelen, van zorgverleners.
  De term wordt nu geprostitueerd en misbruikt door mensen buiten de zorg ,die het vooral zien als een verdienmodel.

 18. Frank van Wijck Frank van Wijck
  Geplaatst op 11 mei 2018 om 19:42 | Permalink

  Vraag eens aan de mensen (zorgprofessionals) van bijvoorbeeld DICA of Keurmerk Fysiotherapie of ze dat met uw eens zijn.

 19. A.L.Haring
  Geplaatst op 11 mei 2018 om 21:58 | Permalink

  Fair enough.

  Maar misschien wilt u dan met uw lezers delen waarom u van mening bent dat , onder meer, Prof. Jan Kremer, en Prof. Girbes het bij het verkeerde eind hebben?

  ( uw DICA- antwoord mag inmiddels gebnoegzaam bekend zijn) .

 20. A.L.Haring
  Geplaatst op 11 mei 2018 om 21:59 | Permalink

  Fair enough.

  Maar misschien wilt u dan met uw lezers delen waarom u van mening bent dat , onder meer, Prof. Jan Kremer, en Prof. Girbes het bij het verkeerde eind hebben?

  ( uw DICA- antwoord mag inmiddels genoegzaam bekend zijn) .

 21. Frank van Wijck Frank van Wijck
  Geplaatst op 11 mei 2018 om 22:47 | Permalink

  Jan Kremer is in zijn recente betoog over kwaliteit heel genuanceerd over het onderwerp. Ik ben het met hem eens dat het een dynamisch begrip is en dat uitgaan van gemiddelden niet volstaat. Je moet uitgaan van de kwaliteit zoals de patiënt die ervaart. Juist daarom moet het mogelijk blijven om – beredeneerd – af te wijken van richtlijnen. Maar het is wel goed dat er richtlijnen bestaan. Ook is belangrijk dat niet wordt volstaan met procesindicatoren, maar dat ook en vooral wordt gewerkt met uitkomstindicatoren, waarbij het gaat om de uitkomst zoals de patiënt die ervaart.
  Dit alles betekent zeker niet dat het in de zorg zinloos is om over kwaliteit te spreken – zoals in een paar reacties wel lijkt te worden gesuggereerd – of dat het geen nut zou hebben om in de zorg kwaliteitsbeleid te ontwikkelen.

 22. W.Derksen
  Geplaatst op 12 mei 2018 om 21:25 | Permalink

  ” Ook is belangrijk dat niet wordt volstaan met procesindicatoren, maar dat ook en vooral wordt gewerkt met uitkomstindicatoren, waarbij het gaat om de uitkomst zoals de patiënt die ervaart.”

  Voor alle duidelijkheid: deze is NIET afkomstig van prof Kremer.

  ” Wat vindt u van het streven naar Value-Based Health Care, waar het WEF zich nu voor inspant?
  ‘Op zich goed. Maar de valkuil is dat een zeer complex onderwerp als kwaliteit van zorg te veel wordt versimpeld. Dan gebeurt wat ik hierboven schets: de getallen geven dan een beperkt deel van de werkelijkheid, terwijl we denken dat het de hele werkelijkheid is.’

  Bron: https://dica.nl/jaarrapportage-2016/interview#interview-met-huib-cense

  Voorts dient gewaarschuwd te worden voor de invloed van verzekeraars op de “wetenschap” .

  Een recentelijk voorbeeld is de invloed van VGZ op de NIET vergoeding van recidief rugklachten, op basis van niet geverifieerd en ontransparant onderzoek. Erg pijnlijk en onwenselijk.

  U zult het eens zijn met de stelling dat dit niet in het belang van de patiënt is.

  Mijn conclusie dus over uitkomstindicatoren:

  1 ze zijn onbetrouwbaar en geven schijnzekerheid
  2 ze blijken in te kopen door verzekeraars, die belanghebbende partij zijn.

 23. Frank van Wijck Frank van Wijck
  Geplaatst op 13 mei 2018 om 11:19 | Permalink

  Nee die opmerking over uitkomstindicatoren is van mezelf en als u goed leest ziet u ook dat ik niet beweerde dat die van Jan Kremer was. Met uw conclusie ben ik get niet eens. Als één onderzoek ondeugdelijk of ontransparant is, kan daaruit niet worden geconcludeerd dat uitkomstindicatoren per definitie nutteloos zijn.

 24. G K Mitrasing
  Geplaatst op 13 mei 2018 om 12:53 | Permalink

  Lezen en begrijpen is twee.
  Een “leeg begrip” betekent nog niet hetzelfde als een “dan is het maar onzin – loos-begrip”.
  net zo inhoudsloos als “vrede”en “mens”…

 25. W.Derksen
  Geplaatst op 15 mei 2018 om 21:30 | Permalink

  Mijn conclusie is nog steeds:

  1 uitkomstindicatoren zijn onbetrouwbaar en geven schijnzekerheid ( zie ook quote van iemand die er specialist in is; Toegegeven: geen econoom ) :

  ‘Dan gebeurt wat ik hierboven schets: de getallen geven dan een beperkt deel van de werkelijkheid, terwijl we denken dat het de hele werkelijkheid is.’

  2 ze blijken in te kopen door verzekeraars, die belanghebbende partij zijn:
  zie bijvoorbeeld de bizarre gang van zaken rond Fysiotopics en VGZ.
  VGZ koopt “kwaliteit ‘ in op basis van geheime cijfers. Niet te verifiëren. Door niemand.

  Geheim.

  Transparant?

  Waarom zijn 8000 fysiotherapeuten niet zo blij met de zorginkoop?

  ( “Eigenbelang !” , zult u ongetwijfeld zeggen. Blijft dan over het aandachtspuntje dat ZN voldoende fysio moet inkopen. En dan kan men daar weliswaar een miljoen neoliberale knokploegen tegenover inzetten: de conclusie blijft dat het stelsel naar de knoppen is; motivatie en arbeidsvreugde zijn namelijk niet te koop, en ook niet afdwingbaar door externe partijen) .

  Dus: Natuurlijk kunnen de verzekeraars de zorg goedkoper maken;

  Gewoon niets vergoeden!

  De vraag is uiteraard of “de patiënt” hier bij gebaat is. En of dit in het belang van de maatschappij is.

 26. Frank van Wijck Frank van Wijck
  Geplaatst op 16 mei 2018 om 14:05 | Permalink

  Mijn conclusie is een andere: uitkomstindicatoren verbeteren, zodat zorgverzekeraars kunnen vergoeden wat zinvol is.

 27. W.Derksen
  Geplaatst op 16 mei 2018 om 20:55 | Permalink

  U bent het aan uw stand verplicht om dat nader toe te lichten.
  ( En uw DICA antwoord is inmiddels bekend. )

 28. W.Derksen
  Geplaatst op 16 mei 2018 om 21:30 | Permalink

  ( Excuses, misschien heb ik uw antwoord niet goed geïnterpreteerd.
  ” uitkomstindicatoren verbeteren” .
  Is dat uw hartstochtelijke wens, of is dat uw conclusie?
  U weet als journalist immers , wens en conclusie, dat zijn twee verschillende zaken. )

  Kortom: graag uw toelichting. U bent immers journalist?

 29. Frank van Wijck Frank van Wijck
  Geplaatst op 16 mei 2018 om 22:14 | Permalink

  Nog meer toelichting? Zie hierboven zou ik zeggen. We zijn hier nu al twee weken mee bezig, het lijkt mij te volstaan.

 30. W.Derksen
  Geplaatst op 16 mei 2018 om 22:29 | Permalink

  Twee weken volstaat?

  Dat moet ik mijn cliënten echt niet voor houden.
  Dan zou ik namelijk een groot probleem hebben.

  Dus: ” uitkomstindicatoren verbeteren, zodat zorgverzekeraars kunnen vergoeden wat zinvol is.”

  Dat is blijkbaar uw hartstochtelijke wens als journalist.
  Dank.

 31. F. van de Velde
  Geplaatst op 21 mei 2018 om 21:42 | Permalink

  Gebruikt u uw positie als journalist niet op de verkeerde manier?

  Uw communicatie doet niet zelden denken aan:


  een vorm van communicatie waarbij door de belanghebbende partij wordt getracht aanhangers voor haar gedachtegoed te winnen door het bespelen van de publieke opinie. Dit wordt bewerkstelligd door het bewust verspreiden van eenzijdige en/of verzonnen informatie. ”

  Een bedenkelijke ontwikkeling.

 32. Frank van Wijck Frank van Wijck
  Geplaatst op 21 mei 2018 om 22:26 | Permalink

  Wat is precies eenzijdig of verzonnen aan constateren dat naast de zorgverzekeraar nu ook de politiek aandacht heeft voor het onderwerp ongecontracteerde zorg?