Politiek draagvlak

Het leek zo’n bescheiden zandbakje, die ongecontracteerde zorg. Maar het is inmiddels, specifiek voor de wijkverpleging, toch wel een onderwerp geworden dat brede aandacht krijgt. We zien in de ongecontracteerde wijkverpleging een stijging van 90 miljoen euro in 2017 naar ongeveer 200 miljoen euro nu.

VWS begint zich nu ook druk te maken over de relatief hoge kosten van ongecontracteerde wijkzorg

Aanvankelijk was het alleen zorgverzekeraar Zilveren Kruis die hiertegen te hoop liep, maar inmiddels is dit al lang niet meer zo. VWS maakt zich nu druk over de relatief hoge kosten van ongecontracteerde wijkzorg en stelt dat deze manier van zorgverlening de taak van de zorgverzekeraars in het stelsel om te sturen op kwaliteit en doelmatigheid ondermijnt. De NZa doet hier nog een schepje bovenop door te stellen dat ongecontracteerde aanbieders baat hebben bij het maximaliseren van hun omzet en zo de zorgkosten opdrijven. Ze waarschuwt voor negatieve effecten op de kwaliteit van zorg en verhoging van de zorgpremie.

Zilveren Kruis verloor eerder dit jaar een rechtszaak over het ontmoedigingsbeleid dat het voor ongecontracteerde wijkverpleging probeerde te voeren. In verband met het hoger beroep dat de zorgverzekeraar nu voorbereidt, zegt directievoorzitter Georgette Fijneman de politiek nodig te hebben als het dit ook verliest. Afgaand op de berichtgeving lijkt het inmiddels al lang niet meer denkbeeldig dat de politiek in dat geval de zorgverzekeraar te hulp gaat komen.

Delen