Positieve gezondheid

Tijdens ons VvAA Congres ‘Zelf aan het Roer’ eind juni werd ik, samen met nog 450 zorgprofessionals, aangemoedigd tot ‘omdenken’. De boodschap: verander je reactie van ‘ja maar’ in ‘ja en’ op weg naar een positieve rol in de gezondheidszorg.

Enkele weken later praatte ik met mijn collega’s na over het congres en jammer genoeg viel me hierbij op dat het merendeel toch nog vaak reageerde met ‘ja, maar’. Hoewel we weten dat het allemaal anders moet en we ook wel een andere weg willen inslaan, nemen we helaas niet zelf het initiatief, maar wachten we nog altijd op de ander.

Helaas nemen we niet zelf het initiatief, maar wachten nog altijd op de ander

Een ‘positieve gezondheid’ – met onder andere meer eigen regievoering – is vernieuwend, maar zijn wij als zorgverleners daar al klaar voor? Want niet alleen de patiënt moet meer de regie kunnen nemen, dit geldt ook voor ons zorgprofessionals. We moeten hier natuurlijk de mogelijkheden en ruimte voor krijgen, maar vervolgens moeten we ook samen met onze collega’s stappen voorwaarts durven zetten en zelf het voortouw nemen. Dit vraagt onze inzet en vooral ook een grote portie wederzijds vertrouwen; van patiënten, zorgverzekeraars en zorgprofessionals onderling.

Nu zijn er nog steeds te veel factoren die ons dagelijkse handelen binnen de spreekkamer direct – en te vaak op een negatieve manier – beïnvloeden. Als we deze spiraal op een positieve wijze kunnen doorbreken door bijvoorbeeld een mooi vervolg op ons VvAA Congres te organiseren, dan vind ik dat we er samen voor moeten gaan. Samen naar een ‘Positieve gezondheid’ met ‘Positieve zorgverleners’. Want daar ligt onze kracht: onze verantwoordelijkheid nemen en vol overtuiging samen verder bouwen aan de toekomst. Ik heb er alvast alle vertrouwen in, u ook?

Change your thoughts and you change your world (Norman Vincent Peale)

Delen