Prestatie

Wat een mooi en belangrijk nieuws las ik via neuroloog en hoogleraar Bas Bloem op social media! Via een nieuwe regeling is er nu vanuit de Zorgverzekeringswet financiering mogelijk ter ondersteuning van het landelijke ParkinsonNet.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft, na goedkeuring van ZorgInstituut Nederland, voor negen activiteiten van ParkinsonNet een prestatie vastgesteld. Dat maakt het vanaf 1 januari 2023 mogelijk voor deze activiteiten een vergoeding aan te vragen. Niet eerder stelde het NZa een zelfstandige prestatie voor de ondersteuning van netwerkzorg vast.

“Goed nieuws voor alle mensen met Parkinson”, zegt Bloem, “en een belangrijke stap op weg naar financiering van integrale multidisciplinaire zorg in netwerken.” Net als veel collega’s van het ParkinsonNet ben ik hier verheugd over. Ik hoop dat het nog meer mooie gevolgen voor andere netwerken kan hebben. Hoewel ik uit ervaring ook weet dat het altijd afwachten is welke zorgverzekeraar wel of geen prestatie inkoopt, en voor welk tarief.

De prestatie die zorgverzekeraars op dit gebied leveren, behoeft aanzienlijke verbetering.

Je zou een eenduidige inkoop verwachten wanneer de NZa een prestatie omschrijft. Maar het kromme in ons stelsel is: elke zorgverzekeraar kan zelf beslissen een prestatie al dan niet in te kopen. En welke voorwaarden daarbij horen.

Denk aan de prestatie telefonische zitting of lange zitting bij bepaalde ziektes. Als zorgverlener moet je steeds kijken voor wie wat geldt, ook al zou de patiënt geholpen zijn bij een langere behandeling. Zelfs van iets dat wettelijk geregeld is, zoals directe toegang tot paramedici, mag een zorgverzekeraar schijnbaar afwijken. Dit is onwerkbaar voor zorgaanbieders en onoverzichtelijk voor klanten. En hoe krijgen we dan nog duidelijk zicht op bekostiging van de zorg?

Goed dat de NZa het belang van deze nieuwe prestatie inziet voor patiënten. Dat geïnvesteerd wordt in ParkinsonNet is denk ik, net als bij de inkoop van andere prestaties, afhankelijk van het beleid van de verschillende zorgverzekeraars. Iedereen plukt er de vruchten van. Maar wie doet er mee? Ook bij ondermaatse tarieven zie je het fenomeen van free rider; meeliften op wat andere verzekeraars wel investeren in goede zorg.

Iedereen plukt er de vruchten van. Maar wie doet er mee?

De hoeveelheid aan polissen is enorm, ondanks veelvuldig aanspreken door de minister van VWS. De transparantie over de inhoud wordt nog belangrijker door een recente uitspraak van de kantonrechter. Die gaf aan dat het de verantwoordelijkheid is van de patiënt om uit te zoeken welke zorg verzekerd is. Maar wordt die informatie wel op tijd en overzichtelijk aangeboden? Ziet de patiënt wat buiten de polis valt komend jaar en wordt hij daarvoor gewaarschuwd? Vaak is ook niet duidelijk onder welk concern een polis valt. De prestatie die zorgverzekeraars op dit gebied leveren, behoeft aanzienlijke verbetering.

Dit stelsel moedigt aan tot een ratrace tussen zorgverzekeraars en daar maken sommigen dan ook duidelijk gebruik van. Met alle nadelige gevolgen vandien.

Delen