Prijskaartje

De VVD was duidelijk gisteren: de vraag naar zorg neemt toe en we willen die zorg voor iedereen betaalbaar houden. Dus moet de zorgpremie omhoog, want “daar hangt nu eenmaal een prijskaartje aan.” Op de sociale media was vooral de SP actief om tegen deze redenering in het verweer te komen. “Onze gezondheidszorg gaat niet om vraag maar om medische noodzakelijkheid”, Twitterde Renske Leijten. Maar wat we medisch noodzakelijk vinden, kunnen we steeds moeilijker betalen, bracht Instituut voor Publieke Waarden hier tegenin, de zorg verdringt andere publieke problemen.

Dit is niet het enige wat tegen Leijtens standpunt in te brengen is. Er komt bij dat wat we medisch noodzakelijk vinden, niet per se hetzelfde is als wat medisch noodzakelijk is. Denk aan de discussie over de vraag of we vier protonencentra nodig hebben. Denk aan de discussie over eindeloos doorbehandelen. Denk aan praktijkvariatie. Denk aan de druk die patiënten op huisartsen en medisch specialisten kunnen uitoefenen om nóg een onderzoek te doen, hoewel de professional op grond van zijn kennis en ervaring weet dat dit geen zin heeft. Denk aan medicijnen die wel worden verstrekt maar niet worden ingenomen. Of aan het blijven verstrekken ervan zonder stil te staan bij de vraag of dit nog zinvol is.

De vraag hoe de zorgpremie zich in de komende jaren zal ontwikkelen, hebben we voor een belangrijk deel zelf in de hand.

Delen