Prioriteit en autoriteit

In de ideale wereld is niemand ziek. Op je ideale werkdag heb je werkplezier en kom je toe aan alle zaken die gepland staan. Helaas is er geen ideale wereld. Mensen worden ziek en hebben hulp nodig. Daarbij hoort een planning waarbij het patiëntcontact belangrijk is en overleg over de behandeling. Dit vergt maatwerk want de ideale patiënt bestaat niet. Waar we daarnaast als zorgprofessionals mee bezig zijn is verantwoording afleggen middels vele rapporten.

Tussendoor spelen er zaken die elke dag anders maken dan de andere. Behandelingen lopen uit of er zijn telefoontjes van medebehandelaars of verwijzers.  AGB- en behandelcodes moeten uitgezocht worden en mails beantwoord op een veilige manier. Ook deadlines van verslagen of overdrachten zijn aan de orde van de dag. Soms begint de dag met ziekte van werknemers. Soms ook met software die je in de steek laat of met vragen die geen uitstel dulden. Urgente nieuwe aanmeldingen komen binnen. Elke dag stel je prioriteiten.

Het patiëntcontact gaat voor en je maakt zeker tijd voor het vastleggen van belangrijke gegevens. Andere administratieve taken blijven liggen. Die worden ’s avonds ingehaald, in het weekend of verschoven naar een later moment.

Zo gauw als je denkt dat je ‘bij’ bent, loop je alweer achter

Een collega vroeg eens waarom ik sommige eindverslagen wat liet oplopen. Daarbij was de behandeling goed verlopen, patiënt tevreden en was afronding van het dossier een formaliteit. Enige tijd later bleek dat ze zelf ook zag dat de hele dag gevuld was met zaken die haar directe aandacht opeisten. Enkele administratieve taken schoven ook bij haar helaas wat op. Zo gauw als je denkt dat je ‘bij’ bent, loop je alweer achter.

Een prioriteit is natuurlijk ook het in orde hebben van de financiële gegevens aan het einde van de maand. Zijn alle data voorhanden en zijn ze goed ingevoerd in het digitale dossier? Worden ze goedgekeurd door je programma of vergoedt de verzekeraar die prestatie toch niet? Alles moet in orde zijn want ook je uitbetalingen moeten de deur uit.

Prioriteit speelt ook ten tijde van de zorginkoop om de contracten te beoordelen. Afgelopen zomer mochten we onze ervaringen hiermee beschrijven. Er werd ons ook gevraagd naar de tariefontwikkeling in de laatste jaren. De Nederlandse Zorgautoriteit had de taak gekregen om de paramedische zorg te monitoren. Helaas is er sprake van vertraging bij de uitwerking van de gegevens. Men heeft het zelfs over april. Het invullen was voor ons veel werk en de deadline voor ons kwam heel snel, zeker gezien de vakantietijd. Er heerste ook scepsis bij onze beroepsgroep. Uit het verleden wisten we dat zorgverzekeraars de uitkomsten van NZa-onderzoeken veelal niet op waarde schatten. Zeker niet wanneer die in hun nadeel waren.

Ik hoop dat de Autoriteit het verspreiden van de uitkomsten als prioriteit heeft en actief stuurt op veranderingen indien die nodig zouden blijken. Dat ze hun autoriteit laten gelden voor een rechtvaardiger inkoopbeleid. Meerdere zaken die belangrijk zijn voor de patiënt en voor ons zijn namelijk afhankelijk van die uitkomsten. En ook politici willen de positie van paramedici in dit zorgstelsel uitgezocht zien.

Dat vergt tijd maar zeker ook autoriteit.

Delen