Puinruimen

De berichtgeving over de ‘jarenlange verwaarlozing’ van HagaZiekenhuis laat een spoor van vernielingen en verkeerde inschattingen zien, met de mislukte fusie in de Reinier Haga Groep als rode draad.

Gebrek aan sturing, afdelingen die als eilandjes werken, gebrekkig financieel management, ineffectieve inkoop, een tekortschietende visie op ict – het houdt niet op. Dat ziekenhuizen in een fusieproces erg intern gericht kunnen zijn en dus de focus op de bedoeling een beetje uit het oog kunnen verliezen, is op zich al problematisch genoeg. Maar hier is echt een puinhoop gecreëerd.

Dat het gemeentebestuur van Zoetermeer zich nu zorgen maakt is dus begrijpelijk. De geboortezorg in Zoetermeer stond al ter discussie en de gemeente is bang dat de financiële problemen invloed hebben op de beslissing hierover. Dat is zeker niet denkbeeldig.

‘Het is zeker niet denkbeeldig dat de financiële problemen invloed hebben op de geboortezorg in Zoetermeer’

De nieuwe bestuursvoorzitter Peter van der Meer spreekt bemoedigende woorden als hij zegt er alle vertrouwen in te hebben dat na het nemen van de nodige maatregelen over drie jaar sprake zal zijn van een toekomstbestendig ziekenhuis “waar op moderne wijze hoogwaardige zorg wordt geleverd aan onze patiënten”. Maar hij is wel zo slim om er nog even niet bij te zeggen welke zorg precies en op welke locatie.

Delen