Puntje op de i

“Ik heb het niet zo bedoeld”, is de kortste samenvatting van wat Ab Klink eerder deze week zei tijdens een congres ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van DBC-Onderhoud. Ja, aanpassing van de DBC’s is zeker nodig. Maar nee, dit betekent nog niet dat we een heel nieuw declaratiesysteem in de zorg moeten gaan ontwikkelen. Aldus Klink. Of hij bijgedraaid is sinds zijn eerdere uitlatingen van mei of dat hij toen verkeerd is begrepen of geciteerd, liet hij verder in het midden.

Maar dat die DBC-systematiek er is gekomen, dat is dus alleen maar goed. Dat u het maar begrijpt. En ondanks de onduidelijkheid die de oud-minister van VWS (nu bestuurder van VGZ) creëert met zijn uitlatingen, ben ik toch blij dat hij dit nu zegt. Want stel je voor dat de zorg ineens weer met een heel nieuw declaratiesysteem aan de slag zou moeten. Het is precies zoals Hugo Keuzenkamp, bestuurder Westfries Gasthuis, vorig jaar in het jaarverslag van DBC-Onderhoud zei: het is nu zaak de puntjes op de i te zetten, maar verder geen grote veranderingen door te voeren.

Laten we het er dus maar op houden dat dit ook is wat Klink bedoelde toen hij deze week bij DBC-Onderhoud zei dat ‘aanpassingen’ van DBC’s zeker nodig zijn om te waarborgen dat de prikkel tot zo veel mogelijk behandelen wordt weggenomen. En laten we dan verder maar niet gaan discussiëren over de vraag of deze verandering inderdaad ‘slechts’ een puntje op de i is.

Delen