Quickscan Bezieling

De mentale fitheid van de jongste generatie zorgverleners (tot 35 jaar) staat, vergeleken met andere zorgprofessionals, het meest onder druk: ten opzichte van 2017 hebben zij meer last gekregen van burn-outklachten en worstelen zij vaker met balans tussen werk en privé.

Dit blijkt uit de tweejaarlijkse ‘Quickscan Bezieling’ die onderzoeksbureau Triple i Human Capital afgelopen najaar in opdracht van VvAA heeft uitgevoerd onder ruim 2.000 zorgverleners. Een andere uitkomst is dat medisch specialisten van alle beroepsgroepen de hoogste werkdruk rapporteren, in combinatie met een toenemende disbalans tussen werk en privé. Uit de scan bljikt ook dat – gevraagd naar hun toekomstperspectief – slechts een derde van de zorgverleners tot hun pensioen in de zorg wil blijven werken. Met deze tweejaarlijkse quickscan houdt VvAA vinger aan de pols bij de bezieling en werkstress van zorgverleners. Meer informatie vindt u op: vvaa.nl/bezieling

Delen