Raagt u al?

De laatste tijd is er veel nieuws over het gebit. Voor ouderen wordt de poetswijzer extra onder de aandacht gebracht en neemt mondhygiëne een steeds belangrijkere plaats in. Op het risico van hart- en vaatziekten bij tandvleesproblemen werd binnen de logopedie al langer gewezen. Verder valt het me op dat tandartsen vaker advies geven om ragers te gebruiken. Uit onderzoek zou blijken dat flossen schadelijk is!

Het goed ragen is nog een kunst op zich en er zijn vele modellen ragers. Ik moet zelf echt wennen, want soms zijn ze te slap en ook was het best wel eng in het begin. Het flossen dacht ik inmiddels onder de knie te hebben. Nu blijkt dat je goed moet opletten hoe je flost want dat je anders meer schade aanbrengt dan dat je goed doet.

Eerst dacht ik dat die informatie over flossen nieuw was, maar bij nader inzien bleek dat hier al enkele maanden in verschillende media over werd gepubliceerd. De berichtgeving varieert echter van het afraden te flossen tot flossen met beleid. Welk artikel ik hierbij zou plaatsen kon ik niet goed beslissen want ook berichten van officiële instanties betreffende de mondzorg stemden niet overeen. Een recent bericht uit Trouw geeft inzicht in dit onderwerp:

Hoe serieus zijn de berichten uit onderzoek in buiten- of binnenland? Wat zeggen de producenten van flosszijde en wie geeft ons het juiste advies? Op de websites allesoverhetgebit.nl, tandarts.nl en mondhygienisten.nl staat veel informatie. Sinds kort is er ook een overkoepelende organisatie betreffende kwaliteit voor mondzorg met de naam KiMo ( Kennisinstituut Mondzorg). Wie weet geeft zij straks het verlossende woord.

Mondhygiënist Lisa Bakker schreef een blog over de ‘floss battle’ en haar conclusie is dat de ontwikkelingen in de mondzorg snel gaan en algemene adviezen daardoor uit de pas lopen.  Aan een eenmaal geboden advies blijven mensen hardnekkig vasthouden dus zij opteert voor een gedegen persoonlijk advies. Ik merk zelf dat ik, eenmaal gewend aan het flossen, aanvankelijk wat sceptisch sta tegenover ragen. Ik zal er wel handigheid in krijgen maar om dit ook weer goed te doen vergt veel aandacht en tijd.

Mochten mensen het grote floss- nieuws hebben gemist, dan worden ze wel bijgepraat door hun eigen tandarts of mondhygiënist. Ik neem mijn ragertjes maar mee op controle om te vragen of het goed is, want voor je het weet maak je meer kapot dan je lief is. Of is er inmiddels een nieuw onderzoek gepubliceerd? Tot die tijd raag ik er maar op los. En u?

Delen